HMC-certifierad rehabiliteringspersonal steg 3

Fördjupa din kompetens som utbildare inom hur olika faktorer påverkar mobilitet och rörelse.

VARFÖR DU SKA CERTIFIERA DIG:

“Som rehabpersonal förväntas jag ju vara expert. Kollegor, undersköterskor och sjuksköterskor hör av sig till mig för vägledning kring förflyttningar och i hjälpmedelsfrågor.
De förväntar ju sig att jag ska kunna svara på alla frågor, därför har det varit viktigt för mig att få gå dessa utbildningar.”

HMC-certifierad rehabiliteringspersonal steg 3 i förflyttningskunskap