Förflyttningsanalys

För att patient/vårdtagare ska kunna delta maximalt utifrån sina förutsättningar i sina egna förflyttningar krävs att vi tar reda på vad hen kan och inte kan. Därför har HMC tagit fram underlag för förflyttningsanalys för arbets- och fysioterapeuter respektive undersköterskor. Underlagen för arbets- och fysioterapeuter är mer omfattande då de även ska få stöd i eventuell rehabiliteringsinsats och/eller förskrivning av hjälpmedel. Undersköterskans underlag är något förenklat men behövs för att samla information om patientens/vårdtagarens funktion över dygnet.

Nå HMC:s förflyttningsanalyser på Mitt HMC.

Genom att engagera patienten/vårdtagaren fullt ut i sina förflyttningar minskar belastningen med upp till 70% på den som utför förflyttningen!

 

Medarbetare

ERIK LARSON

Leg. arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: erik@hmcsverige.se

MARTIN GOTTFRIDSSON

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: martin@hmcsverige.se

NICOLA PARMELUND

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: nicola@hmcsverige.se

KICKI REIFELDT

leg. Arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: kicki@hmcsverige.se

LINA WINKLER

Jurist & ekonom

Tel:

E-post: lina@hmcsverige.se

EVELINA YNGVESDOTTER

Administrativt ansvarig

Tel: 0703 715 715

E-post: evelina@hmcsverige.se

SIRI REUTERSTRAND

Redaktör & grafisk formgivare

Tel: 0703 715 715

E-post: siri@hmcsverige.se