Vår historia – sedan 1995!

HMC Sverige startades 1995 som en del av NHR (nuvarande Neuroförbundet) och kallades då Hjälpmedelscenter Väst. Vår grundare, leg. arbetsterapeut Kicki Reifeldt syns ovan klädd i vår signumfärg orange, i vår dåvarande lokal på Esperantoplatsen i Göteborg.

År 2010 blev vi en del av Hjälpmedelsinstitutet, ända fram tills detta lades ned 2013. Du kan läsa mer om Hjälpmedelsinstitutets verksamhet och historia i skriften “Uppdraget slutfört”.

I samband med nedläggningen hittades ingen ny huvudman för oss och vi fortsatte därför verksamheten fristående. Från och med 2014 heter vi Hjälpmedelcenter (HMC) Sverige.

Med rötterna inom handikapprörelsen är vi i fortsatt nära samarbete med ideella, kommunala och statliga verksamheter som jobbar för en bättre omvårdnad! Vår verksamhet syftar sedan snart 30 år mot samma mål: rörelse och variation, oavsett funktion! Läs gärna mer om vår verksamhet här.