Vårt engagemang driver kunskapsutvecklingen framåt

HMC Sverige är ett nationellt kunskapscenter som utbildar inom förflyttning, positionering och hjälpmedelskunskap. Vår utbildningslokal ligger i Göteborg men vi utbildar över hela Sverige.

Vårt mål är att bidra till rörelse och funktion, oavsett variation, för att förbättra vardagen och arbetslivet för såväl patienter som vård- och rehabpersonal. Vi har utvecklat en metod där vi utifrån varje unik patient identifierar och uppmuntrar dennes förmågor, samt att vi anpassar den fysiska miljön så att patienten får möjlighet att själv vara aktiv i största möjliga mån. På så vis kan vi eliminera onödigt tunga förflyttningar, vilket i sin tur förenklar och förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonal.

Vår metod bygger på att förändra förutsättningar och göra det möjligt för patienten att utnyttja sina egna resurser bättre, snarare än att försöka förändra invanda beteendemönster hos patient och personal. Det gör att vi kan åstadkomma både snabb, varaktig och mätbar förändring, vilket också bevisats i studier. Läs mer här!

Vår historia – 25 år!

Vi startades 1995 som en del av NHR (nuvarande Neuroförbundet) och kallades då Hjälpmedelscenter Väst. År 2010 blev vi en del av Hjälpmedelsinstitutet, ända fram tills detta lades ned 2013. Men vi gav inte upp! Från och med 2014 heter vi Hjälpmedelcenter (HMC) Sverige.

Med rötterna inom handikapprörelsen är vi i fortsatt nära samarbete med ideella, kommunala och statliga verksamheter som jobbar för en bättre omvårdnad!

 

Om vår utbildningslokal

Vårt samarbete med över 35 leverantörer ger dig koll på utbud och innovationer, men också en möjlighet till en professionell bedömning av produkternas lämplighet för just din patient. Vi arbetar oberoende och utgår alltid från produkters funktion efter person. 

I vår utbildningslokal i Göteborg får du möjlighet att arbeta praktiskt med produkter från alla våra samarbetspartners. På våra uppdragsutbildningar ser vi till att kursdeltagare får koll på det generella utbudet, såväl som upphandlat sortiment. 

Eftersom det är stort fokus mot patienter med kognitiv svikt i våra kursdeltagares profession har vi i vår utbildningslokal i Göteborg även byggt upp ett gott exempel på ett vårdboende för personer med demenssjukdomar. Tillsammans med Gun Aremyr (leg. arbetsterapeut) och Helle Wijk (professor vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet) och med hjälp av utvalda företag inom möbler, hjälpmedel och välfärdsteknik har vi skapat Kickihemmet – en inspirationsmiljö som erbjuder praktiska och enkla lösningar som inte bara gör arbetet med äldre roligare utan också löser många av de problem vårdpersonalen idag står inför. Här kan du läsa mer om Kickihemmet.

Vi som arbetar här

ERIK LARSON

Leg. arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: erik@hmcsverige.se

MARTIN GOTTFRIDSSON

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: martin@hmcsverige.se

NICOLA PARMELUND

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: nicola@hmcsverige.se

KICKI REIFELDT

leg. Arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: kicki@hmcsverige.se

LINA WINKLER

Jurist & ekonom

Tel:

E-post: lina@hmcsverige.se

EVELINA YNGVESDOTTER

Administrativt ansvarig

Tel: 0703 715 715

E-post: evelina@hmcsverige.se

SIRI REUTERSTRAND

Redaktör & grafisk formgivare

Tel: 0703 715 715

E-post: siri@hmcsverige.se