Vårt engagemang driver kunskapsutvecklingen framåt.

Alla som någon gång upplevt svårigheter med att röra sig fritt, förflytta sig, vet hur smärtsamt, tidsödande och integritetskränkande det kan vara att inte få någon hjälp eller kanske få fel hjälp.

Alla som jobbar med förflyttningar inom vården vet hur ovärdigt livet kan te sig för en person som av egen kraft inte kan komma ur sängen, för någon som blir fånge i sin egen kropp.

Samtidigt har allt kortare vårdtider på våra sjukhus gjort arbetssituationen för de som arbetar hemma hos människor med funktionsnedsättning, inom äldreomsorg och särskilt boende allt mer komplext och arbetsintensiv.

Det gör att alla som arbetar med förflyttningar inom vården behöver få tillgång till den kunskapsutveckling och de hjälpmedel, enkla och avancerade, som finns inom förflyttningsområdet.

Vi på HMC (Hjälpmedelcenter Sverige) är experter på förflyttning och förflyttningskunskap, ibland även kallat förflyttningsteknik. Vi är ett nationellt kunskapscenter inom området och arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar (kurser, temadagar, skrifter) för att få med ny kunskap, ny hjälpmedelsteknik.

Vi har ett uttalat fokus på patienten och all vår verksamhet och utbildning syftar till att stödja alla som arbetar med förflyttningar, i deras arbete med att stödja och upprätthålla patienternas/användarnas dagliga funktioner.

Våra utbildningar ger dig som arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast redskap så att du kan handleda eller utbilda vårdpersonal i förflyttning. Du som arbetar som hjälpmedelskonsulent får genom våra kurser den kunskap du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett kvalitativt sätt. Vi utbildar även rehabassistenter, sjuksköterskor och hjälpmedelstekniker.

Alla kursledare i förflyttningskunskap på HMC är legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med lång erfarenhet av kliniskt arbete. Legitimationen står som garanti för att vårt arbete uppfyller de krav som Hälso- och sjukvårdslagen ställer. På vissa kurser samarbetar vi med kursledare som specialiserat sig inom andra områden, t.ex. smärtsjuksköterska, pedagog och hjälpmedelstekniker.

Vi som arbetar här

Vår historia

Samma verksamhet, samma personal, samma entusiasm…

  • NHR HjälpmedelsCenter Väst 1995-2005
  • HjälpmedelsCenter Väst AB 2005-2010
  • Hjälpmedelsinstitutet i Göteborg 2010-2013
  • Hjälpmedelcenter Sverige 2014-

Med rötterna inom handikapprörelsen är vi i fortsatt nära samarbete med ideella, kommunala och statliga verksamheter som jobbar för en bättre omvårdnad!