Temadagar

Syftet med våra temadagar är att du som arbetar med hjälpmedel under en dag ska få chansen att, tillsammans med oss och medverkande leverantörer, koncentrera dig på hur hjälpmedlen fungerar inom det område vi avhandlar och inte minst jämföra olika leverantörers lösningar. Du får prova hjälpmedlen för att skaffa dig egen erfarenhet och analysera vad hjälpmedlet kräver av patienten, diskutera dem med kollegor och leverantörer.

Alla medverkande får aktuellt informationsmaterial. Vi bjuder på lättare lunch och fika. Deltagande på temadagarna är kostnadsfritt. En avgift tas dock ut om du inte avanmäler dig i tid eller inte utnyttjar din bokade plats. Läs våra allmänna villkor för bokning av plats på temadagar hos HMC Sverige.

Temadagar 2024

Datum för våra populära Temadagar 2024. 

18 september Sittande
För att möjliggöra ett aktivt liv i sittande är rullstolar, sittdynors utformning samt positionering direkt avgörande för delaktighet och aktivitet. Kombinationen av rullstol, ryggstöd, sittdyna och positioneringskuddar skapar förutsättningar och möjlighet till anpassningar av sittande position och därmed möjligheten att vara delaktig i sin vardag. Lös olika behov inom sittande genom att se det främsta inom området. 
Samarbetspartners som är med denna dag; Invacare, LB Medical, Wolturnus, Permobil, Life & Mobility, Kinnarps och Järven.
Temadagen hålls i vår nya lokal på Gamlestadsvägen 18B i Göteborg. Tiderna är 10-15.

7 november Ensamarbete i Västerås
Ofta benämns att arbeta självständigt med en patient/vårdtagare som ensamarbete men det är inte sant – man är två – personal och vårdtagare. Vad händer om vi skapar genomtänkta förutsättningar för patienten att vara delaktig i sina egna förflyttningar, t.ex. genom att anpassa miljön med hjälpmedel – jo det blir ett tvåsamarbete. I en sådan situation engageras patienten till att bidra med sina förmågor till fullo. Det skapar många fördelar. Det blir lägre belastning på personalen, patienten får upprätthålla sin funktionsförmåga och det bli en effektiv användning av begränsade resurser inom kommunal vård och omsorg. 
Samarbetspartners som är med denna dag; DHG, Etac, Guldmann, Human Care, Invacare och Ergonova.
Temadagen hålls på Hjälpmedelcentrum, Signalistgatan 2, Västerås. Tiderna är 09.30-15.30.

14 november Rehabilitering vid förflyttningar
Förflyttningar är en förutsättning för vård och omvårdnadsarbete. För sköra äldre kan förflyttningar vara den enda aktiviteten man har under dagen. Att använda förflyttningarna som en naturlig del i rehabiliteringsarbetet skapar därför goda villkor för ett självständigt liv. Med stöd av ett validerat förflyttningsanalysverktyg med tillhörande bedömningsöversikt, kan du som arbetar med rehabilitering analysera patientens funktionsvariation och hur den påverkar patientens förflyttnings- och rörelseförmåga i olika situationer. Denna analys utgör basen för hur du kan utforma specifika rehabiliteringsåtgärder i funktion- och aktivitetsträning med stöd av medicintekniska hjälpmedel. 
Samarbetspartnes som är med på denna dag; Spilerdug, Baxter, Goesart, Guldmann, Etac och Human Care.
Temadagen hålls i vår nya lokal på Gamlestadsvägen 18B i Göteborg. Tiderna är 10-15.

Kallelse skickas ut ca en månad innan temadagen.

OBS! Temadagarna blir snabbt fullbokade.  För att boka din plats, så gör du det här.
Vid fulltecknade kurser tillämpar vi en väntelista, skicka ett mail till kontakt@hmcsverige.se. 
Först till kvarn…

Temadagar genom åren

För att ge er en bild av vilka temadagar vi har varje år så har vi tidigare haft följande temadagar;

– Bariatri förflyttningar Eslöv & Göteborg (2024)

– Smärta och Palliativ vård (2024)

– Rehabilitering vid förflyttningar, Västerås (2023)

– Förflyttningar i säng, Göteborg (2023)

– Hjälpmedel vid kognitiv svikt, Göteborg (2023)

– Hygien, Göteborg (2023)

Sittande, Göteborg (2022)

– Ensamarbete, Göteborg (2017)

– Förflyttningar i säng, Göteborg (2016) & Stockholm (2016)

– Hjälpmedel för överviktiga, Göteborg (2015 & 2019) & Stockholm (2019)

– Hjälpmedel vid kognitiv svikt (2018)

– Lyftselar, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Lyftselar, Stockholm (2017)

– Positioneringshjälpmedel (2015) & Stockholm (2016)

– Rehabilitering vid förflyttning, Göteborg (2019) & Stockholm (2020)

– Sittande, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Tryckavlastande och trycksårsförebyggande hjälpmedel, Göteborg (2016)

– Upp!, Göteborg (2018)

– Upp och stå, Göteborg (2015) & Stockholm (2015, 2016)