Temadagar

Syftet med våra temadagar är att du som arbetar med hjälpmedel under en dag ska få chansen att, tillsammans med oss och medverkande leverantörer, koncentrera dig på hur hjälpmedlen fungerar inom det område vi avhandlar och inte minst jämföra olika leverantörers lösningar. Du får prova hjälpmedlen för att skaffa dig egen erfarenhet och analysera vad hjälpmedlet kräver av patienten, diskutera dem med kollegor och leverantörer.

Alla medverkande får aktuellt informationsmaterial. Vi bjuder på lättare lunch och fika. Deltagande på temadagarna är kostnadsfritt. En avgift tas dock ut om du inte avanmäler dig i tid eller inte utnyttjar din bokade plats. Läs våra allmänna villkor för bokning av plats på temadagar hos HMC Sverige.

Temadagar 2023

Vi har planerat 4 tillfällen för våra populära Temadagar 2023. 

15 september Förflyttningar i säng
Att göra lägesförändringar i sängen är viktigt för att kunna ligga bekvämt men också för att förhindra uppkomsten av liggsår hos dem som är mer orörliga. Att kunna ändra läge i sängen är också viktigt för att komma i en bra position till att ta sig i och ur sängen. Att hantera sina förflyttningar i sängen, skapar förutsättningar för ett aktivt liv även om hen har stora begränsningar.

På den här temadagen får du inledningsvis ta del av en föreläsning på temat Förflyttningar i säng och hur HMC Sveriges metod ger förutsättningar till att skapa goda vårdmöten.
Därefter kan du som förskrivare få mer kunskap inom området genom att träffa hjälpmedelsleverantörer som kan visa och berätta hur man kan använda just deras produkter för att underlätta/möjliggöra förflyttningar i säng på ett sätt som är positivt för såväl patient som vårdpersonal.

Samarbetspartners som är med på denna dag; DHG, Ergonova, Linet, Invacare, Brehms Spilerdug och HMC Sverige.

Temadagen hålls i våra lokaler på Lilla Bommen 5B, Göteborg.

17 november Rehabilitering vid förflyttningar
Observera att denna Temadag hålls i Västerås, Hjälpmedelscentrum Signalistgatan 2, Västerås.
Tiderna i Västerås är 09.30-15.30.

Förflyttningar är en förutsättning för vård och omvårdnadsarbete. För sköra, äldre, kan förflyttningar vara den enda aktiviteten man har under dagen. Att använda förflyttningarna som en naturlig del i rehabiliteringsarbetet skapar därför goda villkor för ett självständigt liv. Med stöd av ett validerat förflyttnings-/rörelsestatus, kan du som arbetar med rehabilitering analysera patientens funktionsvariation och hur den påverkar patientens förflyttnings- och rörelseförmåga i olika situationer. Denna analys utgör basen för hur du kan utforma specifika rehabiliteringsåtgärder i funktion- och aktivitetsträning med stöd av medicintekniska hjälpmedel.

På den här temadagen får du ta del av en föreläsning på temat rehabilitering samt möta leverantörer som kan visa och berätta hur man kan använda just deras produkter i rehabiliteringsarbetet.

Samarbetspartners som är med på denna dag; Etac, Baxter, Brehms Spilerdug, Guldmann, DHG, Invacare och Cobi Rehab.

Kallelse skickas ut ca en månad innan temadagen.

OBS! Temadagarna blir snabbt fullbokade.  För att boka din plats, så gör du det här.
Vid fulltecknade kurser tillämpar vi en väntelista, skicka ett mail till kontakt@hmcsverige.se. 
Först till kvarn…

Temadagar genom åren

För att ge er en bild av vilka temadagar vi har varje år så har vi tidigare haft följande temadagar;

– Hjälpmedel vid kognitiv svikt, Göteborg (2023)

– Hygien, Göteborg (2023)

Sittande, Göteborg (2022)

– Ensamarbete, Göteborg (2017)

– Förflyttningar i säng, Göteborg (2016) & Stockholm (2016)

– Hjälpmedel för överviktiga, Göteborg (2015 & 2019) & Stockholm (2019)

– Hjälpmedel vid kognitiv svikt (2018)

– Lyftselar, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Lyftselar, Stockholm (2017)

– Positioneringshjälpmedel (2015) & Stockholm (2016)

– Rehabilitering vid förflyttning, Göteborg (2019) & Stockholm (2020)

– Sittande, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Tryckavlastande och trycksårsförebyggande hjälpmedel, Göteborg (2016)

– Upp!, Göteborg (2018)

– Upp och stå, Göteborg (2015) & Stockholm (2015, 2016)