Temadagar

Syftet med våra temadagar är att du som arbetar med hjälpmedel under en dag ska få chansen att, tillsammans med oss och medverkande leverantörer, koncentrera dig på hur hjälpmedlen fungerar inom det område vi avhandlar och inte minst jämföra olika leverantörers lösningar. Du får prova hjälpmedlen för att skaffa dig egen erfarenhet och analysera vad hjälpmedlet kräver av patienten, diskutera dem med kollegor och leverantörer.

Alla medverkande får aktuellt informationsmaterial. Vi bjuder på lättare lunch och fika. Deltagande på temadagarna är kostnadsfritt. En avgift tas dock ut om du inte avanmäler dig i tid eller inte utnyttjar din bokade plats. Läs våra allmänna villkor för bokning av plats på temadagar hos HMC Sverige.

OBS! Temadagarna blir snabbt fullbokade. Vid fulltecknade kurser tillämpar vi en väntelista – du anmäler dig som vanligt men hamnar på reservplats. Om det blir en avbokning får du då en fråga om du fortfarande vill ha en plats på temadagen.

Temadagar 2021

Temadagarna har under 2020 behövts ställas in på grund av covid-19. Vi hoppas, och ser fram emot, att välkomna er alla till temadagar under 2021 istället! Nedanstående temadagar var planerade under 2020.

Du som är certifierad hos HMC Sverige får chansen att anmäla dig till temadagarna i Göteborg innan alla andra. Kika i höstens nyhetsbrev för certifierade för information hur du går tillväga för att säkra en plats!

Stöd vid kognitiv svikt
Göteborg

Demenssjukdomar påverkar minne, tankeförmåga och andra kognitiva funktioner. Att drabbas av nedsatt kognitiv förmåga inverkar på hur vi klarar att utföra dagliga aktiviteter och sysslor som är viktiga för oss. Om den fysiska miljön optimeras kan vi skapa förutsättningar som stödjer individen i sin dagliga livsföring samt ökar välbefinnande.

HMC Sveriges metod för säkra och skonsamma förflyttningar dygnet runt innebär att man genom en analys av patientens förmågor anpassar den fysiska miljön för att skapa goda vårdmöten.

Den här dagen fokuserar vi på en optimal fysisk miljö för att skapa de bästa förutsättningarna för den kognitivt sviktande patienten. Om du som förskrivare vill få mer kunskap inom området är du varmt välkommen att delta på vår temadag och träffa leverantörer av kognitiva hjälpmedel och ta del av deras specialistkunskap.

(kika gärna på vår kurs i ämnet)

Sittande
Göteborg

För att möjliggöra ett aktivt liv i sittande är rullstolar och sittdynors utformning direkt avgörande för delaktighet och aktivitet. Kombinationen av rullstol, ryggstöd och sittdyna skapar förutsättningar och möjlighet till anpassning av sittandet och därmed möjligheten att vara delaktig i sitt eget liv. Att lösa olika typer av behov i sittande kan vara utmanande. Diskutera, jämför och analysera sittande med våra leverantörer och kollegor under vår temadag!

Temadagar genom åren

För att ge er en bild av vilka temadagar vi har varje år så har vi tidigare haft följande temadagar;

– Ensamarbete, Göteborg (2017)

– Förflyttningar i säng, Göteborg (2016) & Stockholm (2016)

– Hjälpmedel för överviktiga, Göteborg (2015 & 2019) & Stockholm (2019)

– Hjälpmedel vid kognitiv svikt (2018)

– Lyftselar, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Lyftselar, Stockholm (2017)

– Positioneringshjälpmedel (2015) & Stockholm (2016)

– Rehabilitering vid förflyttning, Göteborg (2019) & Stockholm (2020)

– Sittande, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Tryckavlastande och trycksårsförebyggande hjälpmedel, Göteborg (2016)

– Upp!, Göteborg (2018)

– Upp och stå, Göteborg (2015) & Stockholm (2015, 2016)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial