Temadagar

Syftet med våra temadagar är att du som arbetar med hjälpmedel under en dag ska få chansen att, tillsammans med oss och medverkande leverantörer, koncentrera dig på hur hjälpmedlen fungerar inom det område vi avhandlar och inte minst jämföra olika leverantörers lösningar. Du får prova hjälpmedlen för att skaffa dig egen erfarenhet och analysera vad hjälpmedlet kräver av patienten, diskutera dem med kollegor och leverantörer.

Alla medverkande får aktuellt informationsmaterial. Vi bjuder på lättare lunch och fika. Deltagande på temadagarna är kostnadsfritt. En avgift tas dock ut om du inte avanmäler dig i tid eller inte utnyttjar din bokade plats. Läs våra allmänna villkor för bokning av plats på temadagar hos HMC Sverige.

Temadagar 2023

Vi har planerat 4 tillfällen för våra populära Temadagar 2023. De två första tillfällena är upplagda och bokningsbara. 

8 februari Hygien

Lär dig mer om: Hygiensituationer och hjälpmedel
Hygiensituationer, både toalettbesök och dusch, kan vara utmanande för både patient och personal. Vilka hjälpmedel finns det att tillgå och hur kan man tänka för att det ska bli så bra som möjligt? Det har vi tänkt att ägna denna temadag åt. Det kan t.ex röra sig om hur patienten ska ta sig till/från hygiensituationen, vilket hjälpmedel som kan vara lämpligt för toalettbesöket eller duschen med mera. Som alltid baseras det på patientens förutsättningar. Diskutera, jämför och analysera med våra leverantörer och kollegor som medverkar på vår temadag!

Samarbetspartners som är med på denna dag; Arjo, SvanCare, Pressalit, Permobil, Wolturnus, Etac, Swereco och Cobi Rehab.

25 april Hjälpmedel vid Kognitiv svikt 
Att drabbas av nedsatt kognitiv förmåga inverkar på hur vi klarar att utföra dagliga aktiviteter och sysslor som är viktiga för oss. Om den fysiska miljön optimeras kan vi skapa förutsättningar som stödjer individen i sin dagliga livsföring samt ökar hens välbefinnande. 
HMC Sveriges metod innebär att man genom en analys av patientens förmågor anpassar den fysiska miljön för att skapa goda vårdmöten. 
Den här dagen fokuserar vi på en optimal fysisk miljö för att skapa de bästa förutsättningarna för den kognitivt sviktande patienten. Om du som förskrivare vill få mer kunskap inom området är du varmt välkommen att delta på vår temadag och träffa leverantörer av kognitiva hjälpmedel och ta del av deras specialistkunskap.

Samarbetspartners som är med på denna dag; Kinnarps/NC, Abilia, Lyckna/Joyvest, Goesart, Posifon och Novista.

Tiderna är 10-15. Kallelse skickas ut ca en månad innan temadagen.

OBS! Temadagarna blir snabbt fullbokade.  För att boka din plats, så gör du det här.
Vid fulltecknade kurser tillämpar vi en väntelista, skicka ett mail till kontakt@hmcsverige.se. 
Först till kvarn…

Temadagen hålls i våra lokaler på Lilla Bommen 5B, Göteborg.

 

Temadagar genom åren

För att ge er en bild av vilka temadagar vi har varje år så har vi tidigare haft följande temadagar;
– Sittande, Göteborg (2022)

– Ensamarbete, Göteborg (2017)

– Förflyttningar i säng, Göteborg (2016) & Stockholm (2016)

– Hjälpmedel för överviktiga, Göteborg (2015 & 2019) & Stockholm (2019)

– Hjälpmedel vid kognitiv svikt (2018)

– Lyftselar, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Lyftselar, Stockholm (2017)

– Positioneringshjälpmedel (2015) & Stockholm (2016)

– Rehabilitering vid förflyttning, Göteborg (2019) & Stockholm (2020)

– Sittande, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Tryckavlastande och trycksårsförebyggande hjälpmedel, Göteborg (2016)

– Upp!, Göteborg (2018)

– Upp och stå, Göteborg (2015) & Stockholm (2015, 2016)