Temadagar

Syftet med våra temadagar är att du som arbetar med hjälpmedel under en dag ska få chansen att, tillsammans med oss och medverkande leverantörer, koncentrera dig på hur hjälpmedlen fungerar inom det område vi avhandlar och inte minst jämföra olika leverantörers lösningar. Du får prova hjälpmedlen för att skaffa dig egen erfarenhet och analysera vad hjälpmedlet kräver av patienten, diskutera dem med kollegor och leverantörer.

Alla medverkande får aktuellt informationsmaterial. Vi bjuder på lättare lunch och fika. Deltagande på temadagarna är kostnadsfritt. En avgift tas dock ut om du inte avanmäler dig i tid eller inte utnyttjar din bokade plats. Läs våra allmänna villkor för bokning av plats på temadagar hos HMC Sverige.

OBS! Temadagarna blir snabbt fullbokade. Vid fulltecknade kurser tillämpar vi en väntelista – du anmäler dig som vanligt men hamnar på reservplats. Om det blir en avbokning får du då en fråga om du fortfarande vill ha en plats på temadagen.

Temadagar 2022

24 maj kl. 10.00-15.00 Sittande

För att möjliggöra ett aktivt liv i sittande är rullstolar, sittdynor och andra anpassningar av sittandet direkt avgörande för delaktighet och aktivitet. Att lösa olika typer av behov i sittande och positionering kan vara utmanande. Diskutera, jämför och analysera sittande med våra leverantörer och kollegor under vår temadag.

Samarbetspartners som är med på vår temadag Sittande; Cobi Rehab, Direct Healthcare Group, Invacare, Life and Mobility, Make Rehab, Netti, Permobil och Wolturnus.

Om du vill boka dig, skicka ett mail till kontakt@hmcsverige.se 
Först till kvarn…
Deltagandet på temadagarna är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika och lunch. (glöm inte anmäla specialkost).
Temadagen hålls i våra lokaler på Lilla Bommen 5B, Göteborg.

 

 

Temadagarna har under 2020-2021 behövts ställas in på grund av covid-19.

 

 

Temadagar genom åren

För att ge er en bild av vilka temadagar vi har varje år så har vi tidigare haft följande temadagar;

– Ensamarbete, Göteborg (2017)

– Förflyttningar i säng, Göteborg (2016) & Stockholm (2016)

– Hjälpmedel för överviktiga, Göteborg (2015 & 2019) & Stockholm (2019)

– Hjälpmedel vid kognitiv svikt (2018)

– Lyftselar, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Lyftselar, Stockholm (2017)

– Positioneringshjälpmedel (2015) & Stockholm (2016)

– Rehabilitering vid förflyttning, Göteborg (2019) & Stockholm (2020)

– Sittande, Göteborg (2017) & Stockholm (2017)

– Tryckavlastande och trycksårsförebyggande hjälpmedel, Göteborg (2016)

– Upp!, Göteborg (2018)

– Upp och stå, Göteborg (2015) & Stockholm (2015, 2016)