En av vår tids utmaningar

En av vår tids utmaningar är att bland annat tidsbrist och underbemanning inom vården gör att du som anställd slits ut i samband med lyft, och att vårdyrket känns som ett tungt alternativ. Med våra utbildningar ger vi förutsättningar för dig som arbetande inom vården att göra det fantastiska jobb du strävar efter, och samtidigt ta hand om dig själv och din kropp.

Vi på HMC Sverige har arbetat med förflyttningar i över 20 år, och målet med våra utbildningar är att ge vårdpersonal förutsättningar att hjälpa patienter att, utifrån deras unika förmågor, själva vara mer aktiva i lyft- och förflyttningssituationer. I  kombination med att vi också lär ut hur den fysiska miljön kan anpassas för att underlätta och stimulera patienter till ökat aktivt deltagande, minimerar vi onödiga fysiska ansträngningar för dig som arbetar inom vården.

Rehabiliterande insatser

Genom att gå våra grundkurser i förflyttningskunskap får rehabpersonal ett metodiskt arbetssätt för att kunna göra en patientanalys i förhållande till förflyttningsbehov, kunna anpassa den fysiska miljön och förskriva rätt hjälpmedel samt slutligen kunna instruera vårdpersonal att stötta patienten i förflyttningar.  Vår metodik gör vardagliga förflyttningar till rehabiliterande insatser, och hjälper personalen att skapa en trygg och säker arbetssituation för sig själv och patienten. 

Unik metodik

Våra utbildningar ingår inte i någon grundutbildning, utan bygger på vår unika metodik. Vi ger arbetsterapeuter och fysioterapeuter praktiska metoder och verktyg för att handleda eller utbilda vårdpersonal i förflyttning. Hjälpmedelskonsulenter får genom våra kurser den kunskap som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett kvalitativt sätt. Vi utbildar även hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor, vårdpersonal och rehabassistenter inom många olika aspekter av området förflyttning.

Medarbetare

ERIK LARSON

Leg. arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: erik@hmcsverige.se

MARTIN GOTTFRIDSSON

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: martin@hmcsverige.se

NICOLA PARMELUND

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: nicola@hmcsverige.se

KICKI REIFELDT

leg. Arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: kicki@hmcsverige.se

LINA WINKLER

Jurist & ekonom

Tel:

E-post: lina@hmcsverige.se

EVELINA YNGVESDOTTER

Administrativt ansvarig

Tel: 0703 715 715

E-post: evelina@hmcsverige.se

SIRI REUTERSTRAND

Redaktör & grafisk formgivare

Tel: 0703 715 715

E-post: siri@hmcsverige.se