Kickihemmet – ett boende anpassat för patienter med kognitiv svikt

Livskvalitet vid demenssjukdom

Eftersom det är stort fokus mot patienter med kognitiv svikt i våra kursdeltagares profession har vi i vår utbildningslokal i Göteborg även byggt upp ett gott exempel på ett vårdboende för personer med demenssjukdomar. Tillsammans med Gun Aremyr (leg. arbetsterapeut) och Helle Wijk (professor vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet) och med hjälp av utvalda företag inom möbler, hjälpmedel och välfärdsteknik har vi skapat Kickihemmet – en inspirationsmiljö som erbjuder praktiska och enkla lösningar som inte bara gör arbetet med äldre roligare utan också löser många av de problem vårdpersonalen idag står inför.

För mer information om Kickihemmet, principerna bakom uppbyggnaden och produkterna som finns på plats, skapa ett (gratis) konto på Mitt HMC och ladda ner informationshäftet om Kickihemmet utan kostnad.

Mer utförlig information om teorier och principerna bakom uppbyggnaden av Kickihemmet finns i vår utbildningsbok, Livskvalitet vid demenssjukdom. Den kan du köpa både som fysisk eller digital utgåva.

Vill du och/eller dina kollegor komma på studiebesök i Kickihemmet och få chansen att pröva alla produkter på plats? Kontakta oss

Film av: 11 frames, http://www.11frames.net/#portfolio.html

Medverkande: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut och grundare av HMC Sverige Jesper Winkler

Extra stort tack till: Abilia/Somna, DHG, Ergonova, GoeasArt, JoyVest, Kinnarps/NC