Förflyttningsteknik

Förflyttningsteknik, såsom man har arbetat med detta under många år inom vården, har sin grund i ergonomiska principer baserade på rörelsemönster hos personen som stöttar förflyttningen. Undervisning i förflyttningsteknik, där alltså utgångspunkten är personalens ergonomi, har dock i forskning visat sig sakna effekt vad gäller minskad smärtfrekvens eller sjukfrånvaro hos personal.

Däremot visar forskning att man kan få positiva effekter av ”multifacetterade åtgärder”. Dessa åtgärder innebär ett helhetskoncept med utbildning som tangerar olika nivåer på arbetsplatsen (ledning, rehabiliteringspersonal, vård- och omsorgspersonal) och som utgår från bland annat bedömning av individers förmåga till medverkan, hjälpmedelskunskap, säkerhetskultur inom organisationen, riskbedömning, verktyg för bedömning, implementering och informationsöverföring samt särskilt utbildade. 

Forskning och evidens

På HMC Sverige arbetar vi med utbildningar i förflyttningskunskap. Förflyttningskunskap är ett tvärvetenskapligt område (läs mer i skriften Kunskapsprofil i förflyttningskunskap, denna får alla som registrerar sig i vår kunskapsportal utan extra kostnad – se Mitt HMC. Vi på HMC Sverige arbetar utifrån evidensbaserad praktik och bedriver egna utvecklingsprojekt i tvärvetenskapliga team för att föra kunskapen inom ämnet framåt. Vår kunskap sprider vi genom vår metod: HMC Sveriges metod för säkra förflyttningar dygnet runt. 

Diplomutbildningar

En enda utbildning kring förflyttning ger inte automatiskt resultat – därför har vi utvecklat en metod som är grunden för alla våra utbildningar i förflyttningskunskap. Läs mer om våra diplomutbildningar här.

Chefer och medarbetare

Vi sprider vår metod genom HMC Sveriges koncept, där ledning, rehabpersonal och undersköterskor får en gemensam grund inom ämnet. Genom vår metod vet vi att vi rustar vårdpersonal för att arbeta patientcentrerat och i enlighet med de lagar och regler som gäller för svensk hälso- och sjukvård. Våga pröva en utbildning som faktiskt ger varaktig effekt!

ERIK LARSON

Leg. arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: erik@hmcsverige.se

MARTIN GOTTFRIDSSON

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: martin@hmcsverige.se

NICOLA PARMELUND

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: nicola@hmcsverige.se

KICKI REIFELDT

leg. Arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: kicki@hmcsverige.se

LINA WINKLER

Jurist & ekonom

Tel:

E-post: lina@hmcsverige.se

EVELINA YNGVESDOTTER

Administrativt ansvarig

Tel: 0703 715 715

E-post: evelina@hmcsverige.se

SIRI REUTERSTRAND

Redaktör & grafisk formgivare

Tel: 0703 715 715

E-post: siri@hmcsverige.se