Forskning och evidens

HMC:s metod för säkra och skonsamma förflyttningar bygger på världsunik forskning inom förflyttningskunskap!

Förflyttningar är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvård och omsorg. De sker i patientens vardag och är en förutsättning för att vårdpersonal ska kunna utföra sitt arbete. Dessutom är förflyttningar en naturlig del av patienters rehabilitering för fysio- och arbetsterapeuter. 

Andelen äldre ökar samtidigt som det saknas ett metodiskt arbete inom personförflyttningar, något som kostar sjukvården varje år i form av patientskador och arbetsskador. Därtill kommer även kostnader för patienters immobilitet, och i förlängningen också kostnader för avskärmande från samhället och social aktivitet.

Ett evidensbaserat och validerat arbetssätt att arbeta med personcentrerade förflyttningar inom tvärprofessionella team som täcker behovet över hela dygnet är därför av yttersta vikt.

HMC har utvecklat en metod med initial evidens för meningsfulla, jämförbara och praktiska mätningar av patientförmåga. Metodens förflyttningsanalyser kan fungera som ett kommunikationsverktyg inom kommunala tvärprofessionella team. 

Att arbeta med personcentrerade förflyttningar över hela dygnet där patienten använder sina individuella rörelseförmågor optimalt, i relation till sin omgivning, kräver ett metodiskt arbetssätt förankrat i vetenskap. Kvalitetssäkrade bedömningar över hela dygnet och rätt hjälpmedel som matchar skapar daglig rörelse och aktivitet för patienter samt minskar belastningen för vårdpersonal.

HMC:s metod innehåller dels en förflyttningsanalys för undersköterskor, dels en förflyttningsanalys för fysio- och arbetsterapeuter (se HMC:s metod i tre steg).

Läs mer om forskningen: Vetenskaplig artikel, RISE Rapport, Effektutvärdering – utbildning för fysio- & arbetsterapeuter.
Artikeln kring vårt forskningsarbete har antagits av IJSPHM (International Journal of Safe Patient handling and Mobility och kommer att publiceras.

Vill du läsa artikeln eller forskningsrapporten i sin helhet – klicka på respektive länk nedan. 

HMC Transfer Assessment Protocols (HMC-TAPs): A Multifactorial and Communicative Tool for Safe Patient Handling Methods in Interdisciplinary Teams. Volume 11, Number 4. 2021.
RISE HMC Slutrapport
Abstrakt
sphmjournal.com

Medarbetare

ERIK LARSON

Leg. arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: erik@hmcsverige.se

MARTIN GOTTFRIDSSON

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: martin@hmcsverige.se

NICOLA PARMELUND

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: nicola@hmcsverige.se

KICKI REIFELDT

leg. Arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: kicki@hmcsverige.se

LINA WINKLER

Jurist & ekonom

Tel:

E-post: lina@hmcsverige.se

EVELINA YNGVESDOTTER

Administrativt ansvarig

Tel: 0703 715 715

E-post: evelina@hmcsverige.se

SIRI REUTERSTRAND

Redaktör & grafisk formgivare

Tel: 0703 715 715

E-post: siri@hmcsverige.se