Förflyttningar inom vården – en ekonomisk fråga

Med våra utbildningar kan dina anställda jobba smartare, effektivare och framför allt på ett sätt som gör att de håller för framtiden.


Förflyttningar inom vården är i allra högsta grad en ekonomisk fråga för dig som chef. En sjukskriven undersköterska och vikarie för denna kostar din verksamhet 3000 kr per dag – har du råd att inte utbilda din personal?


Sjukskrivningar av vårdpersonal kostar samhället över 20 miljarder kronor varje år, och belastningsskador är den vanligaste orsaken. 70% av alla belastningsskador är dessutom förflyttningsskador – skador som sker helt i onödan.

I grundutbildningen för arbets- och fysioterapeuter får studenterna väldigt lite utbildning, om någon, inom förflyttnings- och hjälpmedelskunskap. Men som anställd i kommunen förväntas man vara expert på just dessa områden – en ekvation som inte går ihop. Med välutbildad rehabiliteringspersonal inom ämnena skapas förutsättningar för rehabiliterande/funktionsbevarande förflyttningar och välmatchade hjälpmedelsförskrivningar som både upprätthåller patientens förmågor och underlättar för vårdpersonalen.

 

Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter är de som ska stötta patienters förflyttningar – en undersköterska stöttar upp till 80-90 förflyttningar per dag! Inte heller dessa yrkesgrupper har någon utbildning i ämnet. Istället för att förflyttningarna blir en chans för patienten att upprätthålla eller rehabilitera sin fysiska förmåga blir förflyttningar till ren logistik, som dessutom ofta utförs på ett sätt som är farligt för vårdpersonalen.

Därför har vi på HMC Sverige utvecklat en metod för säkra förflyttningar ur ett 24-timmars perspektiv. Genom att gå våra grundkurser i förflyttningskunskap får rehabpersonal ett metodiskt arbetssätt för att kunna göra en patientanalys i förhållande till förflyttningsbehov, kunna anpassa den fysiska miljön och förskriva rätt hjälpmedel, samt slutligen kunna instruera vårdpersonal att stötta patienten i hens förflyttningar. På så vis elimineras onödiga lyft och förflyttningar, vilket i sin tur förenklar och förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonal.

Undersköterskor får hjälp att arbeta metodiskt och säkert med patientförflyttningar, samt ett tydligt sätt att kommunicera med arbetsterapeuterna/fysioterapeuterna. På så sätt kan den legitimerade personalen tillgodogöra sig den unika kunskap som
undersköterskor har om patienternas förmågor.

Vår metod skiljer sig från klassiska ergonomiutbildningar genom att vi skapar förutsättningar för att underlätta och uppmuntra egen aktivitet hos patienten, istället för att försöka förändra invanda beteendemönster hos patient och personal (något som tar lång tid, om det ens är möjligt).

Vår metod kan åstadkomma snabb, varaktig och mätbar förändring genom kort utbildning. Personalen kan arbeta så effektivt som möjligt (t.ex. så är dubbelbemanning inte alltid bästa lösningen på tunga förflyttningar, utan att ändra arbetssätt) och undviker belastningsskador. Patienterna kan upprätthålla och stärka sina funktioner, eftersom rehabilitering blir en naturlig del av vardagssysslorna.

Bägge saker innebär stora ekonomiska vinningar för arbetsgivaren!


Läs mer
HMC Sveriges koncept
HMC Sveriges kurser
HMC Sveriges diplomutbildningar
Om forskning och evidens