HMC:s metod i tre steg

Arbetssätt i tre steg som engagerar patienten/vårdtagaren maximalt i sin egen förflyttning – vinn-vinn situation för alla inblandade.

HMC:s mål är att varje förflyttning som assisteras inom vården ska bidra till att befrämja aktivitet och förbättra vardagen och arbetslivet för såväl patient som personal. Genom att se till att patienten, oavsett funktionsvariation, medverkar i sina förflyttningar, bidrar man till att förlångsamma en försämring, bibehålla eller träna upp patientens rörelse- och förflyttningsförmåga.

Att utifrån individuella förutsättningar delta och utföra sina dagliga förflyttningar så långt det är möjligt är därför en viktig del av patientens vård och behandling. För att patienten ska få använda sin fulla förmåga optimalt i relation till sin omgivning, har HMC utvecklat en metod i tre steg som stödjer detta arbetssätt. Ett arbetssätt som innefattar såväl analys av människan, anpassning av den fysiska miljön som omger människan såväl som människan som möter människa dvs vårdpersonalens möte med patienten.

Metoden utgår från rådande kunskapsläge i forskning och evidens!

Metod.arb.fys

Medarbetare

ERIK LARSON

Leg. arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: erik@hmcsverige.se

MARTIN GOTTFRIDSSON

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: martin@hmcsverige.se

NICOLA PARMELUND

leg. Fysioterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: nicola@hmcsverige.se

KICKI REIFELDT

leg. Arbetsterapeut

Tel: 0703 715 715

E-post: kicki@hmcsverige.se

LINA WINKLER

Jurist & ekonom

Tel:

E-post: lina@hmcsverige.se

EVELINA YNGVESDOTTER

Administrativt ansvarig

Tel: 0703 715 715

E-post: evelina@hmcsverige.se

SIRI REUTERSTRAND

Redaktör & grafisk formgivare

Tel: 0703 715 715

E-post: siri@hmcsverige.se