Rehabilitering vid förflyttningar

Lär dig hur du kan använda en fördjupad analys av patientens funktionsvariation i relation till förflyttningar.

Knyter samman kunskap

“Väldigt nöjd med utbildningsdagarna, känns som att kunskaperna från tidigare utbildningar på HMC knyts ihop på den här kursen. Har fått mycket tips och idéer om hur man kan använda sig av rehabilitering vid förflyttning!”

Deltagare