Manuella förflyttningar

Fördjupad kunskap och säkerhet i att arbeta med manuella förflyttningar, med och utan hjälpmedel.

Extremt proffsig

“Extremt proffsig och välmatad kurs som jag kommer ha användning av hela yrkeslivet. Ger god inblick i olika förflyttningssituationer och lät oss stifta bekantskap med vilka producenter och leverantörer av hjälpmedel det finns. Kompetent och uppdaterad pedagog!”

Deltagare