Den pedagogiska vägen

Skapa din egen pedagogiska verktygslåda för att kunna förmedla din kunskap på ett så lyckat och effektivt sätt som möjligt.

Konkret kunskap

“Den är väldigt inspirerande och ger konkret kunskap och verktyg för hur du kan vara pedagogisk i ditt möte med personal/patient och i arbetsgruppen.
En kurs som alla yrkesprofessioner har nytta av.”

Deltagare