Obesitas – förflyttning

Kunskap om hur obesitas påverkar patienters mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser detta får för omvårdnadsarbetet.

Värdig vård

“Mycket inspirerande. Får mig att vara förberedd när dessa patienter kommer för en värdig vård och ergonomiskt arbetssätt - i dessa förflyttningar måste man verkligen veta vad man gör. En kurs alla inom vården borde gå!”

Deltagare