Rörelseförmåga vid demenssjukdom

På den här kursen får du fördjupad kunskap och förståelse för hur demenssjukdomar påverkar en människas rörelseförmåga och hur du kan underlätta vägen till rörelse.

Alla skulle gå!

“Man får bättre bild av hur jag i min vardag möter de personerna. Denna kurs är något alla som jobbar i vården skulle gå! Fokus ligger ofta på mycket annat för denna patientgrupp, men detta är något som vi verkligen kan tillföra i teamet kring patienten. ”

Deltagare