Kognitivt stöd vid demenssjukdom

Kunskap kring kognitiva aktivitets-/funktionsnedsättningar vid skilda demenssjukdomar och hur du utformar ett välanpassat stöd.

Inblick och förståelse

“Otroligt inspirerande kurs som gett mig praktiska råd som styrker mig i mitt fortsatta arbete. Mycket bra föreläsare som får det svåra att bli greppbart och skapar förståelse! ”

Deltagare