Kunskapssammanställning från AV

Arbetsmiljöverket har utkommit med en sammanställning (1) av forskning från år 1997-2018, kring vilka arbetsmiljöåtgärder som kan bidra till en ökad säkerhet vid personförflyttningar för personal ur ett arbetsmiljöperspektiv. Sammanställningen innebär inte många nyheter för oss på HMC Sverige utan bekräftar egentligen det vi kunnat konstatera i våra egna litteraturöversikter. Nedan följer en sammanfattning av […]

Ny inspiration i vår lokal

Arbetet med att utveckla Kickihemmet fortsätter – vår inspirationsmiljö kring hur vi genom att anpassa vår fysiska miljö kan underlätta vård och omsorg för patienter med kognitiv svikt. Invigning kommer att ske senare i år men redan nu sker ständiga tillskott i vår lokal i Göteborg. Från och med i sommar kan ni pröva på […]

Obligatorisk utbildning i Göteborg

Utbildningar i förflyttningskunskap har hållits för omvårdnadspersonal och undersköterskor under flera år i Göteborg. Genom ett förflyttningsnätverk utbyter de som utbildar i ämnet erfarenheter och har genom sitt arbete bidragit till att staden prioriterar ämnet. Tack vare nätverket har staden fattat ett principbeslut där rekommendationen är att all omvårdnadspersonal och undersköterskor ska genomgå en introduktionsutbildning […]

Studiebesök i Danmark

För att hålla oss ajour med vad våra samarbetspartners har på gång i form av utvecklingsarbete, befintligt sortiment och företagsfilosofi gör vi emellanåt studiebesök på deras hemmaplan. Besöken brukar vara både spännande och givande då man har bättre tid att fördjupa sig jämfört med när vi träffas på en mässa eller temadag. Den 1–3 april […]

Satsning på ökad kunskap om demenssjukdom

Regeringen har annonserat en ökad satsning på kunskap kring demenssjukdomar inom vården. Läs mer här. Vi drar vårt strå till stacken, sedan 25 år tillbaka – genom professionella kurser för rehabpersonal som hålls av våra erfarna experter inom området. Läs mer om våra kurser: Rörelseförmåga vid demenssjukdom Kognitivt stöd vid demenssjukdom (nyhet!)  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial