Satsning på ökad kunskap om demenssjukdom

Regeringen har annonserat en ökad satsning på kunskap kring demenssjukdomar inom vården. Läs mer här.

Vi drar vårt strå till stacken, sedan 25 år tillbaka – genom professionella kurser för rehabpersonal som hålls av våra erfarna experter inom området. Läs mer om våra kurser:

Rörelseförmåga vid demenssjukdom

Kognitivt stöd vid demenssjukdom (nyhet!)