Bostadsanpassning

Sista chansen: BAB-KURS

Den 18-19 maj 2021 går vår kurs Bostadsanpassning för sista gången. Missa inte sista chansen att gå denna kurs! Kursen ger dig...

Nytt kring bostadsanpassnings-bidrag

I somras trädde en ny lag i kraft kring bostadsanpassningsbidrag och den 1 november meddelade Boverket nya föreskrifter på området. Boverket har...