Bostadsanpassning

Uppdaterad: Arbeta med manuella förflyttningar

Vi är stolta att presentera vår nya upplaga av Arbeta med manuella förflyttningar. Den här skriften beskriver olika manuella förflyttningar och hur...

Nyhet för dig som arbetar inom demensvård!

Vi har länge tyckt att det har saknats en utbildningsbok med samlad kunskap inom området demenssjukdom och omvårdnad som riktar sig direkt...

Vi har extra allt!

I alla fall enligt Medtech Magazine. Läs mer i deras artikel om vår nya inspirationsmiljö Kickihemmet!

Kickihemmet invigt: boka studiebesök!

Den 13 februari 2020 invigde vi vår inspirationsmiljö för personer med demenssjukdom: Kickihemmet. Tillsammans med över 60 gäster firade vi även att...

Lägesrapport HMC:s FoU-projekt

Vi har nu kommit en bit på väg med vårt arbete att validera HMC-metoden, initialt genom att validera förflyttningsstatus mättekniskt tillsammans med...

En utbildning som fungerar

Hur vet man att en utbildning faktiskt ger resultat? Personförflyttningar inom vården är ett tvärvetenskapligt område som, liksom många tvärvetenskapliga ämnen, periodvis...

Kunskapssammanställning från AV

Arbetsmiljöverket har utkommit med en sammanställning (1) av forskning från år 1997-2018, kring vilka arbetsmiljöåtgärder som kan bidra till en ökad säkerhet...

Obligatorisk utbildning i Göteborg

Utbildningar i förflyttningskunskap har hållits för omvårdnadspersonal och undersköterskor under flera år i Göteborg. Genom ett förflyttningsnätverk utbyter de som utbildar i...

Bakom ridån

Vad gör vi på HMC Sverige egentligen när vi inte håller utbildning? Martin Gottfridsson, leg. fysioterapeut och expert i förflyttningskunskap, berättar mer...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial