Nytt kring bostadsanpassnings-bidrag

I somras trädde en ny lag i kraft kring bostadsanpassningsbidrag och den 1 november meddelade Boverket nya föreskrifter på området. Boverket har också gjort förändringar i sin handbok på området. Vår tjänst bostadscenter.se håller på att uppdateras i takt med att vi försöker bena ut Boverkets tolkningar av de nya bestämmelserna så att de blir praktiskt tillämpbara för er som arbetar med bostadsanpassningsbidrag.

För dig som önskar mer kunskap om handläggning och intygsskrivning kring bostadsanpassning och en djupgående genomgång av gällande regler finns vår kurs Bostadsanpassning den 5-6 mars 2019 i Linköping. –> Läs mer.