Bostadsanpassning

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter, handläggare samt övriga som arbetar med handläggning och intygsskrivning i processen kring bostadsanpassning –

På den här kursen får du lära dig vad bostadsanpassningsbidrag är och vad det kan användas till för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i sitt eget hem. Du får också information om den nya lagstiftningen på området.

Du får kunskaper om roll- och ansvarsfördelningen mellan sökande, intygsskrivare och handläggare, där intygsskrivare ofta också har en roll som sakkunnig.

Du får också lära dig mer om intygsskrivning och bostadsanpassning liksom de bestämmelser som styr intygsskrivningen och tillämpningen av bostadsanpassningsbidraget.

Certifieringsdekal

Information

Lina Winkler, HjälpmedelCenter Sverige, lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2020

5-6 maj (Linköping)

Två dagar

Kl. 9.00 – 16.00

2019

Scandic Linköping City, Linköping

2020

8 600 kr (exkl. moms)

Det är upp till 20 st deltagare på kursen.

BAB-guiden,
L. Jalenius

Föreläsningsmaterial

Litteraturlista

Kursprogram

Bostadsanpassningsbidrag

  • bakgrund, förutsättningar och regler,
  • möjligheter och begränsningar,
  • gränsdragning mot hjälpmedel,
  • arbetsmiljö, m.m.

Rollfördelningen och handläggningen av bostadsanpassningsbidrag: vem gör vad?

Hur långt sträcker sig serviceskyldigheten?

Sekretess i bostadsanpassningsärenden

Intygsskrivning:

  • generella regler,
  • särskilt yrkesansvar för legitimerade yrkesgrupper,
  • krav på utredning, bedömning och utformning,
  • exempel på intyg i bostadsanpassningsärenden.

Rollen som intygsskrivare

Intyg kontra åtgärdsförslag

Diskussioner

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Dina Jacobson

Dina-Jacobson0538

Dina Jacobson är jurist och har under många år arbetat med bland annat juridiken som styr hälso- och sjukvårdens område. Hon har tidigare arbetat på domstol, departement och Sveriges Arbetsterapeuter.

Numera arbetar Dina i eget företag med att utreda och utbilda arbetsterapeuter och annan personal om deras yrkesansvar och skyldigheter, exempelvis att skriva intyg för olika ändamål.

Dina håller i två kursnyheter 2016 på HMC Sverige, förutom kursen Bostadsanpassning håller hon även kursen Hjälpmedelskunskap tillsammans med Kicki Reifeldt.

Leif Jalenius

Leif-Jahlenius

Leif Jalenius är arkitekt med lång erfarenhet av arbete med tillgänglighetsfrågor och bostadsanpassning. Han har bland annat arbetat på Handikappinstitutet, varit chef för bostadsanpassningen i Stockholm stad under tolv år och har varit ordförande i FKBo (Föreningen Kommunalt Bostadsstöd – en intresseförening för landets bostadsanpassare) i 13 år. Leif har sedan 2003 utbildat intygsskrivare och handläggare i frågor om bostadsanpassning och arbetar idag med egna företaget LJ-Utbildning.

Vad tycker kursdeltagare?

Annat som kan vara intressant för dig