Bostadsanpassning

På den här kursen får du lära dig vad bostadsanpassningsbidrag är och vad det kan användas till.

Matnyttigt

“En viktig kurs för att bli stärkt i sin roll. Handläggare arbetar ofta ensamma och arbetsuppgiften behöver förtydligas och synliggöras. Med både intygsskrivare och handläggare på samma kurs skapas förståelse för hela processen! Mycket matnyttig information.”

Deltagare