Kognitivt stöd vid demenssjukdom

- Sinnesstimulering, miljöanpassningar och kognitivt stöd riktat till personer med demenssjukdom

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter & rehabassistenter –

Att fortsätta vara delaktig i sitt liv när man fått en av alla de skilda demenssjukdomarna kräver att omgivningen förstår de begränsningar som den kognitiva aktivitetsnedsättningen innebär. Ännu viktigare är att förstå vilka möjligheter som återstår och vilket professionellt stöd som krävs för att kunna fortsätta njuta av vardagen.

Du får kunskap kring kognitiva aktivitets-/funktionsnedsättningar vid skilda demenssjukdomar och svar på hur du utformar  ett stöd anpassat till hur våra sju sinnen påverkar vår verklighetsuppfattning. Du får kännedom kring kognitiva hjälpmedel – på vilket vis kan de vara till stöd – och kunskap kring att undvika fallrisker. Genom fallbeskrivningar, teori, övningar och praktisk kunskap lär du dig hur du på ett professionellt sätt kan möta en person med demenssjukdom.
Certifiering

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även i modifierad form som uppdragsutbildning, på arbetsplatser runt om i landet.

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige, lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2020

30-31 mars (Göteborg)

Två dagar

Kl. 9.00 – 16.00

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

2020

6 900 kr (exkl. moms)

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 16 st. deltagare på kursen.

Litteraturtips

Föreläsningsmaterial

Kursprogram

Dag 1 

  • Grundläggande demenssymptom – fallbeskrivningar
  • Kommunikationsstöd vid skilda demenssyndrom
  • Hur assisterar vi Per-Henrik som vägrar gå upp ur sängen? Tolkningsnivåer.

Dag 2 

  • Miljöanpassningar som underlättar fysisk aktivitet och delaktighet
  • Kognitivt stöd – hjälpmedel
  • Våra sju sinnen –  Hur assisterar vi en person med demens att uppleva och njuta av att man lever

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Gun Aremyr

Ola Kjelbye

Gun Aremyr är arbetsterapeut med magisterexamen. Hon har föreläst inom demensområdet sedan 1990 och medverkat på de nationella Demensdagarna i såväl Sverige, Norge som Danmark samt föreläst i Japan. Gun Aremyr driver ett nationellt e-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet. Som styrelsemedlem i Svenska Nätverket för Demenskunskap är hon medarrangör av en tvärprofessionell konferens, Svenska Demensdagarna, årligen.

För Myndigheten för delaktighet har Gun tillsammans med Helle Wijk skrivit: Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet som innehåller en checklista. Hon har dessutom skrivit och varit medförfattare till fem läroböcker på demensområdet.

Gun har arbetat med geriatrik, anhörigstöd, minnesutredning, varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden samt föreläst och varit handledare för personal inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom.

Annat som kan vara intressant för dig