Rörelseförmåga vid demenssjukdom

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter & rehabassistenter –

På den här kursen får du fördjupad kunskap och förståelse för hur demenssjukdomar påverkar en människas rörelseförmåga.

Kursen innehåller teoretiska genomgångar såväl som praktiska övningar med fallbeskrivningar och du får möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans med vår utbildare och dina kollegor. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på att ge dig redskap för att analysera hinder och förmågor vid förflyttningssituationer med en person med demenssjukdom. Du får också kunskaper om hur kommunikation, bemötande och främjande av fysisk aktivitet kan underlätta för en människa att röra sig trots kognitiv funktionsnedsättning.

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Information

Lina Winkler, Hjälpmedelcenter Sverige, lina@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2020

2-3 mars (Göteborg: 8 platser kvar)

7-8 september (Göteborg)

30 november-1 december (Göteborg)

Två dagar

Kl. 9.00 – 16.00

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

2020

7 300 kr (exkl. moms)

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 16 st. deltagare på kursen.

Litteraturtips

Föreläsningsmaterial

Kursprogram

Kursen varvar teori och praktiska övningar kopplade till fallbeskrivningar. De praktiska övningarna sker i miljöer med produkter från ett trettiotal hjälpmedelsleverantörer.

  • Hur påverkas rörelseförmågan och balans av demenssjukdom?
  • Påverkan vid olika diagnoser.
  • Vilken förmåga finns kvar?
  • Fysisk aktivitet – kognitiv förmåga.
  • Kommunikation: skapa relation och förtroende.
  • Diskussion i grupp utifrån fallbeskrivningar.
  • Bedömningsinstrument.
  • Handledning till omsorgspersonal.
  • Fysisk aktivitet och träning.

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Christina Wångblad

Ola Kjelbye

Cristina Wångblad är leg. fysioterapeut med magisterexamen 2007. Hennes uppsats, ”Experiences of physical strain during person transfer situations in dementia care”, publicerades i Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Sedan 1999 arbetar Cristina inom äldreomsorgen i stadsdelen Lundby i Göteborg. Hennes specialområde är rörelseförmåga vid demenssjukdomar och handledning för vård- och omsorgspersonal.

De senaste åren har Cristina alltmer gått över till att arbeta med handledning och utveckling av vård och omsorg för människor med demenssjukdom. Just nu arbetar hon som metodhandledare i demens för alla medarbetare i stadsdelens äldreomsorg. Hon föreläser regelbundet för fysioterapeutstudenter inom Sahlgrenska Akademin och är en återkommande föreläsare/kursledare på Hjälpmedelcenter Sverige.

Vad tycker kursdeltagare?

Annat som kan vara intressant för dig