Bakom ridån

Vad gör vi på HMC Sverige egentligen när vi inte håller utbildning?

Martin Gottfridsson, leg. fysioterapeut och expert i förflyttningskunskap, berättar mer om vad som händer bakom kulisserna på HMC Sverige.

”Det händer ganska ofta att vi, jag och min kollega Nicola, får frågan om vad vi gör på HMC när vi inte håller utbildningar. En fullt berättigad fråga då vi dessutom delar på utbildningarna som Kicki höll själv tidigare (hur det gick till förstår jag och Nicola fortfarande inte)!

Vad gör ni egentligen när ni inte håller utbildningar? Det kan ju inte ta all er tid??

Helt rätt. Utbildningarna tar sin tid – förutom de dagar som vi håller utbildning så är det en del förberedelser. Det är allt från att trycka och packa kursmaterial, ta fram eventuella beställningar av böcker, göra kursintyg och certifieringsdiplom, ställa iordning lokalen så att den ser trevlig ut och att allt är på sin plats, till att beställa fika. Är det uppdragsutbildning tillkommer också en del logistik med material som skall skickas eller som vi får hjälp av våra samarbetspartners att få på plats. Så det sker en del bakom kulisserna innan det är dags att leverera den fysiska utbildningen. Vi har också mycket kontakt med leverantörer kring deras produkter för att hålla oss à jour med vad som händer på marknaden.

Vad gör ni mer då?

Dels bedriver vi en del lobbyverksamhet för att ämnet förflyttningskunskap skall få den status som vi tycker att det förtjänar dels arbetar vi för att vår idé om en digital tjänst skall förverkligas.

Okej – en sak i sänder – vilka är det ni pratar med för att påverka i det större perspektivet?

Vi pratar med våra fackförbund som vi tycker har ett ansvar att driva frågan om förflyttningskunskap i grundutbildningen men även för att ge ämnet en plattform/status som andra specialämnen. Det här är ju något som påverkar alla – inte minst inom kommunal rehabilitering som är en stor arbetsgivare för fackförbundens medlemmar. Vi för också diskussioner med Arbetsmiljöverket, andra fackförbund, och instanser som vi anser har betydelse för området. Som exempel kan nämnas att den 20 maj är det redovisning av en rapport framtagen för Arbetsmiljöverket, ”Interventioner för att minska risksituationer för arbetstagare vid personförflyttningar”, då kommer vi att vara där för att höra vad som sägs och ställa relevanta frågor. Vi anser ju att vi genom vår metod, där man utgår från patienten, erbjuder något som inte alls används i den omfattning som det borde i vården.

Vad är det för digital tjänst ni pratar om så ofta?

Vi vill skapa en digital tjänst där vi samlar all vår kunskap om förflyttningar. Tjänsten skall göra nytta för alla som arbetar med förflyttningar på något sätt. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter skall få hjälp med förslag på förskrivningar av säkra och skonsamma förflyttningslösningar genom att ange vad patienten kan i ett status, hur det ser ut i den fysiska miljön och vilken förflyttning som är aktuell.

Undersköterskan skall få ett beslutsstöd för hur hen kan påverka/lösa en tung förflyttningssituation genom att göra en enklare bedömning av patientens förmågor (så att alla dessa kommer till användning!), knappa in befintliga hjälpmedel och aktuell förflyttningssituation samt antalet hjälpare. För att vi skall få in ett 24-timmars perspektiv tänker vi oss att AT/FT:s och undersköterskans system kommunicerar med varandra för effektiv informationsöverföring åt båda håll. För att detta skall bli verklighet är det många bitar som skall falla på plats och mycket arbete som skall göras.

Dels behöver vi gå igenom samtliga förflyttningar (17 stycken???) med patienter med olika status, hjälpmedel och antal hjälpare. Sammantaget blir det en enorm mängd variabler som skall hanteras, dokumenteras och systematiseras. Utöver det skall tjänsten vara enkel att arbeta med, ha ett tilltalande utseende med logiska funktioner och tydliga symboler. Då tjänsten innehåller personuppgifter måste vi ha en lösning för hur vi skyddar dessa samt hur vårt system eventuellt kan kommunicera med befintliga journalsystem. För att få ovan nämnda krävs, förutom det vi själva behärskar, kompetens utifrån (forskare på mätteknik, UX-designers, art directors, programmerare med flera) som i sin tur kräver ekonomiska resurser. För att få ekonomin att gå ihop söker vi diverse forsknings-/utvecklingsbidrag med blandad framgång. Vi kommer dock inte att ge oss förrän vi är i hamn!

Jaha – då förstår jag bättre – gör ni mer ändå?

Absolut. Vi arbetar med våra skriftliga material för att hela tiden hålla dem uppdaterade och utveckla dem ytterligare. Sen anordnar vi temadagar, är med på mässor och håller föredrag. Nu i maj skall Lina till Luleå för att hålla föredrag på Fokus Hjälpmedel i dagarna två och jag skall hålla föredrag på Vitalis i Göteborg på temat ”Hur digitaliserar vi utbildningar där empatin är central?”.

Så vi har att göra – precis som det skall vara 😀”

Martin Gottfridsson