Välkommen i den exklusiva skaran!

Grattis till Josefina Johansson, hjälpmedelskonsulent i Halmstad, som blev den senaste att sälla sig till den exklusiva skara som certifierats på vår allra högsta nivå: HMC-certifierad utbildare i avancerad förflyttningskunskap.

”Som hjälpmedelskonsulent förväntas jag ju vara expert. Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor hör av sig till mig för vägledning i hjälpmedelsfrågor. Inte sällan är de väldigt duktiga inom området själva! De förväntar ju sig att jag ska vara ännu bättre på frågorna, därför har det varit viktigt för mig att få gå dessa utbildningar. Sedan måste man ju möta alla frågor med ödmjukhet och se att problemen löses bäst tillsammans. Jag har ju inte arbetat direkt med patienter på några år och känner framförallt inte patienterna så väl som de gör – men med våra gemensamma erfarenheter och kunskap brukar vi kunna hitta bra lösningar.”

Efter att ha gått våra grundläggande kurser i förflyttningskunskap och pedagogik samt att ha fördjupat sig kring patienter med positionering, demenssjukdom och extrem fetma har Josefina nu ett fint diplom att hänga på väggen – och alla våra tryckta material, som ingår för dem som nått denna nivå.