förflyttningskunskap

BLI CERTIFIERAD

För att bekräfta och synliggöra den kompetens du som yrkesperson får genom att gå våra kurser/uppdragsutbildningar arbetar vi på Hjälpmedelcenter Sverige med tre olika nivåer av certifiering inom förflyttningskunskap. Du kan också bli certifierad av oss som besiktningsman.

Efter genomgångna kurser erhåller du ett diplom som klargör att du certifierats av oss som handledare eller utbildare. Kraven, och omfånget på utbildningen på respektive nivå hittar du här nedan liksom hur du själv kan värdera din nuvarande kunskapsnivå och vad du kan behöva komplettera i din förflyttningskunskap.

Certifieringsdekal

HANDLEDARE I GRUNDLÄGGANDE FÖRFLYTTNINGS­KUNSKAP

Bli HMC-certifierad handledare i grundläggande förflyttningskunskap genom att fördjupa dina kunskaper inom:

UTBILDARE I GRUND­LÄGGANDE FÖRFLYTTNINGS­KUNSKAP

Bli HMC-certifierad utbildare i grundläggande förflyttningskunskap genom att fördjupa dina kunskaper inom:

UTBILDARE I AVANCERAD FÖRFLYTTNINGS­KUNSKAP

Bli HMC-certifierad utbildare i avancerad förflyttningskunskap genom att fördjupa dina kunskaper inom:

  • Manuella förflyttningar
  • Förflyttning med personlyftar
  • Den pedagogiska vägen – att skapa inlärning på bästa sätt

– samt tre av följande kurser:

Certifieringsdekal-gron

FÖRFLYTTNINGS-INSTRUKTÖR

Bli HMC-certifierad förflyttningsinstruktör genom att fördjupa dina kunskaper inom:

Anmäl dig

FÖRFLYTTNINGS-INSTRUKTÖR

Bli HMC-certifierad förflyttningsinstruktör i avancerad förflyttningskunskap genom att fördjupa dina kunskaper inom:

Anmäl dig

FÖRFLYTTNINGS-INSTRUKTÖR

Bli HMC-certifierad förflyttningsinstruktör i avancerad förflyttningskunskap & pedagogik genom att fördjupa dina kunskaper inom:

  • Grundkurs för förflyttningsinstruktör
    del 1 + 2
  • Avancerad kurs för förflyttningsinstruktör

– samt:

Certifieringsdekal-lila

BESIKTNINGSMAN

Bli HMC-certifierad besiktningsman:

  • Besiktning och funktion– personlyftar och vårdsängar
Anmäl dig

SKATTA DIN KUNSKAPSNIVÅ

Med hjälp av det skattningsschema som utformats av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med de fackliga organisationerna för arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter samt Kommunförbundet Skåne, kan du i skriften Kunskapsprofil i förflyttningskunskap själv skatta dina kunskaper och se vad du behöver komplettera med för kurs/utbildning.

Med våra kurser täcker vi alla kunskapsnivåer i skattningsschemat. För att uppnå avancerad nivå på din kunskap inom förflyttning har du även skattat din kunskap som god inom punkten 2 på skattningsschemat, som berör patientens individuella förmågor till delaktighet i förflyttningar.

 

FÖR DIG SOM TIDIGARE GÅTT VÅRA KURSER/UTBILDNINGAR

Diplom skickas ut till alla de som kompletterat en certifikatnivå under 2014 och framåt.

Från och med 2018 gäller att utbildningarna i grundläggande förflyttningskunskap (avser manuella förflyttningar och förflyttning med personlyft) får vara högst fem år gamla för att de ska kunna ingå i en certifiering.

För dig som gått kursen för längre tid sedan finns möjlighet att uppgradera dina kunskaper i Manuella förflyttningar och Förflyttning med personlyftar via en kortare kurs.