Uppgradera dina kunskaper!

Nu kan du som gått utbildningarna Manuella förflyttningar och Förflyttning med personlyft uppgradera dina kunskaper genom kortare uppgraderingskurser! På så sätt kan du bli behörig att ansöka om certifiering i förflyttningskunskap. Självklart är kurserna också öppna för dig som bara vill ha en uppfräschning i ämnet.

Du kan läsa mer om uppgraderingskursen i Manuella förflyttningar här och i Förflyttning med personlyft här.

När du har gått kurserna Manuella förflyttningar och Förflyttning med personlyft hos oss kan du certifieras av oss som HMC-certifierad handledare i förflyttningskunskap. Diplom skickas automatiskt ut till de som genomgått kurserna under 2014-2015. För de som gått utbildningarna under 2009-2013 går det att ansöka om certifiering. Har du istället gått kurserna ännu tidigare finns nu alltså möjligheten att på kort tid kunna uppgradera dina kunskaper. Läs mer om vår certifiering här!