Uppdateringskurs:
Manuella förflyttningar

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsultenter & rehabassistenter –

På den här kursen får du uppdatera dina kunskaper i förflyttningskunskap (vad avser manuella förflyttningar). Du blir behörig att certifieras enligt vårt certifieringsprogram. Dessutom får du aktuellt kursmaterial!

Kursen ger fördjupad kunskap och säkerhet i hur tyngdkraften påverkar våra förflyttningar och hur vi oberoende kan bemöta och anpassa förflyttningarna efter situationen och patientens olika förutsättningar. Vi lägger tyngd på hur hjälparen kan skapa bästa möjliga förutsättningar för förflyttningen baserat på analys av både de fysiska omständigheterna och patientens rörelser (rörelseanalys). Du får också goda kunskaper om vilka hjälpmedel som finns för manuell förflyttning.

Kursen är öppen för alla som tidigare gått vår kurs i Manuella förflyttningar men riktar sig särskilt till kursdeltagare som har genomgått utbildningen tidigare än 2009. Du bör dock ha arbetat aktivt med förflyttningskunskap under de senaste år för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på ett optimalt sätt.

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även i modifierad form som uppdragsutbildning, på arbetsplatser runt om i landet.

Information

Nicola Parmelund, HjälpmedelCenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2019

23 september

En dag

kl. 9.00 – 16.00

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

2019

4 100 kr (exkl. moms)

 

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 12 st. deltagare på kursen.

Arbeta med manuella förflyttningar – för dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015

En väska packad med manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2018

Föreläsningsmaterial, litteraturtips och arbetsblad,
HMC Sverige, 2017

Utprovningsprotokoll, manuella förflyttningar
HMC Sverige, 2018

Kursprogram

Grundförutsättningar (biomekaniska grundprinciper)

Våra rörelser – rörelseanalys

Stödja manuella förflyttningar

Fallbeskrivningar – praktiska övningar i att se patientens rörelsemönster, skapa bra förutsättningar och säkra patientens egen
kraft/energi i förflyttningen

Praktiska råd inför utbildning av omvårdnadspersonal

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Nicola Parmelund

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar, kurser för Förflyttningsinstruktörer och Smärta – förflyttning.

Vad tycker kursdeltagare?

Annat som kan vara intressant för dig