Uppdateringskurs:
Manuella förflyttningar

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter & hjälpmedelskonsultenter –

På den här kursen får du uppdatera dina kunskaper i förflyttningskunskap (vad avser manuella förflyttningar). Du blir behörig att certifieras enligt vårt certifieringsprogram. Dessutom får du aktuellt kursmaterial!

Du får fräscha upp dina kunskaper inom manuella förflyttningar, där HMC Sveriges metod med patientens delaktighet i fokus utgör grunden. Du får lära dig att på ett strukturerat och professionellt sätt ta förflyttningsstatus, förskriva adekvata hjälpmedel och välja säkra och skonsamma förflyttningsförfaranden.

Med ett rehabiliterande arbetssätt som understöds med verktyg för kommunikation och överföring vid handledning av omvårdnadspersonal, skapas ett gemensamt synsätt på förflyttningar för aktuella yrkesgrupper inom teamet.

Kursen är öppen för alla som tidigare gått vår kurs i Manuella förflyttningar men riktar sig särskilt till kursdeltagare som har genomgått utbildningen för över fem år sedan. Du bör dock ha arbetat aktivt med förflyttningskunskap under de senaste år för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på ett optimalt sätt.

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även i modifierad form som uppdragsutbildning, på arbetsplatser runt om i landet.

Information

Nicola Parmelund, HjälpmedelCenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2020

25 maj

En dag

kl. 9.00 – 16.00

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

2020

4 100 kr (exkl. moms)

 

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 12 st. deltagare på kursen.

Arbeta med manuella förflyttningar – för dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015

En väska packad med manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2018

Föreläsningsmaterial, litteraturtips och arbetsblad,
HMC Sverige, 2017

Utprovningsprotokoll, manuella förflyttningar
HMC Sverige, 2018

Kursprogram

HMC Sveriges metod för individanpassade förflyttningar över 24 h

Fallbeskrivningar (fiktiva eller medtag egna):

Praktiska övningar i att analysera patientens förmågor samt begränsningar kopplade till förflyttningen, skapa bra fysiska förutsättningar i miljön och handleda säkra, skonsamma och funktionsbevarande förflyttningar för din patient.

Praktiska råd inför egen utbildning av omvårdnadspersonal

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Nicola Parmelund

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar, kurser för Förflyttningsinstruktörer och Smärta – förflyttning.

Vad tycker kursdeltagare?

Annat som kan vara intressant för dig