Patientfall – hur löser vi Johans situation?

I en serie patientfall får vi nu flera olika lösningar på förflyttningsproblem, utifrån våra samarbetspartners erfarenhet och olika produkter.

Här nedan får du höra från Permobil, Brehms Spilerdug och Uriform! Du kan läsa mer om representanternas bakgrund längst ner i inlägget.

JOHAN, 86 år

(Förflyttningar, lägesändringar i säng)

Johan är en multisjuk man med neurologiska skador och funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i vardagen. Han bor hemma i en lägenhet som han trivs i och bott sedan 1958. Han har max hemtjänst med fyra långa besök på dagen men även kvällsbesök samt fyra nattliga besök på grund av att han behöver hjälp med vändning i säng och positionering om nattetid. Han har ett grad 4-trycksår runt korsbenet och mycket smärta i kroppen generellt.

Han har en vårdsäng med tillbehör samt tryckavlastande madrass, hjullyft med hög sele för att kunna få stöd med överförflyttning till/från säng.

Johan har en BMI >30, förstår instruktioner och kan medverka men den funktion han har i armarna och benen är begränsade. Han har generell smärta i hela kroppen.

Personalen på dagen anser att förflyttningarna går bra vid deras besök.

Nattpersonalen upplever förflyttningar mycket tunga och det har uppstått meningsskiljaktigheter med dagpersonalen.

Situationen börjar att bli ”laddad”.

Hur skulle hans förflyttningar kunna se ut ur ett 24-timmarsperspektiv?

 

1. Karin Knauer, Permobil

Med en elrullstol och i det här fallet en Permobil F5 VS skulle Johan kunna lägesförändra bra på egen hand under dagen, avlasta i liggande position, halvstående och tom komma upp och stå, helt på egen hand. Dynan Johan sitter på är en tryckavlastande RoHo dyna med tanke på att han har trycksår.

Sittande i elrullstolen skulle Johan kunna lägesförändra och avlasta på väldigt många sätt. Använda sig av 180 graders tilten för att tryckavlasta sacrum optimal, använda sig av elbenen för att få underbenen ovan hjärthöjd mm. Många små finjusteringar som går att göra som ”friska” människor gör hela tiden utan att vi tänker på det. Kan även få stolen så att han kan ligga plant om han behöver vila en stund innan personal är på plats.

Johan skulle också ha lättare att ta sig ut på egen hand då körning av elrullstol inte alls tar samma energi som att på egen hand rulla i en manuell stol.

I och med att Johan har en F5 VS så har han också möjlighet att på egen hand ställa sig upp, dels för att belasta kroppen och få alla de fördelar som stående har. Men även för att faktiskt kunna nå saker i sitt hem som är på höjder som är svårt att nå när man sitter i rullstol. Tänk att faktiskt kunna komma upp i ögonhöjd med andra människor och faktiskt kunna krama någon stående!

Nattetid ligger han på en tryckavlastande RoHo madrass. I och med att Johan med sin elrullstol kan lägesförändra samt vara mer aktiv under dagen blir han något rörligare och troligen får han då också minskade smärtor vilket förhoppningsvis gör att förflyttningar nattetid emellanåt kanske går något lättare. En ökad självständighet dagtid tror jag kan ge sekundära positiva effekter även nattetid för att Johan generellt mår bättre även fast hans neurologiska skador och funktionsnedsättningar kvarstår.

Läs mer om produkterna här: 

http://www.permobil.com/sv/Sweden/ROHO/Madrasser/Dry-float/

http://www.permobil.com/sv/Sweden/ROHO/Coussins-dassise/Quadtro-Select/

2. Helle Buggeskov, Spilerdug

Løsning ud fra Johans perspektiv:

Forflytninger, positionering og anvendelse af sejl

Med en loftløfter vil Johan opleve en mere behagelig og tryg forflytning mellem seng og kørestol. Han vil blive mindre provokeret i forhold til sine smerter, da loftløftere arbejder mere nænsom generelt og særligt når han forflyttes mellem seng og kørestol.

Spiler+ Forflytningslagen vil gøre vending i seng, højere op i seng samt pålægning af sejl mere behagelig, nænsom og mindre smerteprovokerende, da det er Spiler+ Forflytningslagnet der støtter ham og ikke ”hårde” greb og da loftløftere – som Spiler+ Forflytningslagen hægtes på- arbejder mere nænsom, end en manuel forflytning. Han vil også opleve at kunne medvirke mere selv når hans smerter provokeres mindre f.eks.  vil han kunne aktivere loftliften under forflytninger og selv i nogen grad forflytte sig selv og positionere sig når kræfterne tillader det, da spilerdugen vil muliggøre dette.

Spiler+ Forflytningslagen og Spilerdug gør det lettere at positionere Johan til siddende stilling i seng og anvendelse at knæknæk i seng vil kunne anvendes optimalt og det vil understøtte heling af tryksår på korsben, der typisk opstår og vedligeholdes ved nedadglidning i seng.

Personalet vil sammen med Johan kunne gennemføre forflytninger ud fra hvordan Johan har det på pågældende tidspunkt og pågældende dag, da Spiler+ Forflytningslagen med Spilerdugen øger Johans egen aktivitetsmuligheder.

Spilerdug anvendt ved pålægning og aftagning af sejl i kørestol vil sikre at der ikke trækkes på Johans hud eller tøj. Det vil lette positioneringen af Johan i kørestol og en korrekt positionering er Johans forudsætning for færre smerter og øget aktivitetsmulighed.

På- og afklædning:

Med anvendelse af spilerdug til påklædning og afklædning vil Johan opleve en nænsom metode der ikke provokere smerter da han ikke skal vendes frem og tilbage mange gange og der vil ikke komme træk på huden herunder Os sacrum. Tøjet vil sidde korrekt uden folder eller skævhed.

Løsning ud fra personalets perspektiv:

Loftløfter vil lette arbejdet betydeligt ved forflytning mellem seng og kørestol, da det tunge arbejde med at sætte i gang og skifte retning vil forsvinde.

Loftløfteren i samarbejde med Spiler+ Forflytningslagen og Spilerdug vil lette arbejdet med forflytninger i seng, vending, højere op i seng, positionering, og pålægning af sejl samt aftagning af sejl uanset hvornår på døgnet det foregår og hvordan Johan har det på pågældende tidspunkt.

Personalet vil sammen med Johan kunne gennemføre forflytninger ud fra hvordan Johan har det på pågældende tidspunkt og pågældende dag, da Spiler+ Forflytningslagen med Spilerdugen øger Johans egen aktivitetsmuligheder.

Spilerdug anvendt også ved pålægning og aftagning af sejl i kørestol vil lette medarbejdernes arbejde samt spare dem tid og kræfter for at rette på tøjet efterfølgende

På og afklædning

Med anvendelse af spilerdug til påklædning om morgenen og afklædning om aftenen vil personalet opleve en nænsom metode der ikke slider på deres nakke, skulder, albue, håndled og fingre. Dels skal de ikke vende Johan frem og tilbage mange gange under påklædning og afklædning dels skal de ikke mere trække i hans tøj da spilerdugen vil få tøjet til at glide langt lettere.

Forudsætningen er

At medarbejderne i alle vagtlag kommer overens meden fælles målsætning i forhold til Forflytninger i 24 timers perspektiv hos Johan og får Johan inddraget i processen og de nye metoder og hjælpemidler.

At medarbejderne får instruktion/undervisning i de nye metoder og hjælpemidler.

Se mere om produkter, kurser och vägledningar här:

https://spilerdug.se/wp-content/uploads/2018/10/forflyttning-och-spilerdug-2018-svenska.pdf

https://spilerdug.se/kurser/

https://spilerdug.se/anvanda-spilerdug/#accordion

https://spilerdug.se/video/#accordion

 

3. Annika Salminen, Uriform

För Johan tänker vi stabilitet och det kan man få antingen genom att ha en större storlek på kuddarna eller att man tillför extra kuddar så att kroppen stabiliseras och positionen blir bästa möjliga utifrån stabilitet, bekvämlighet och tryckfördelning. För Johan måste man även tänka extra på andningen och hjärtat.

Johan har ju sår där bak och detta behöver ju avlastas. Stabilt sidoläge där såret är avlastat hade varit det självklara förslaget till en normalviktig person. Men för Johan kan detta vara svårt att få till detta plus att hans hjärta kan få extra belastning av hans egen kropp. Därför är det antagligen bättre att positionera i halvt sidoläge.

Andningen kan dock påverkas av det låga läget för huvudet samt att det ofta finns risk för överviktiga att utveckla sömnapné. Därför kan man komplettera med höjd huvudände. Man får prova sig fram till hur mycket. Eventuellt komplettera med extra kudde som lyfter magen så den inte hänger för mycket åt sidan.

Läs mer om produkterna här: 

http://media.tumle.uriform.se/2017/03/TUMLE-guiden-2017.pdf  (se särskilt sidan 6, nedre bilden – men den behöver kompletteras med en liten röd banan som bygger höjd o stabilitet bakom ryggen.)

 

Tack till:

Karin Knauer, en springande sjukgymnast från Stenungsund som efter 17 år som klinisk sjukgymnast kastade mig in i hjälpmedelsbranschen. Ett val som jag inte ångrar, fantastiskt roligt att få jobba med Permobils produkter och se hur de kan underlätta brukarnas vardag och ge många ett mer självständigt liv!

Helle Buggeskov är arbetsterapeut (ergoterapeut) och souschef på Brehms Spilerdug sedan starten av bolaget.

Annika Salminen har en bakgrund som arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent i Skåne. Numera produktspecialist och säljare för Uriform för Södra Sverige.