Obligatorisk kompetens-förstärkning

Vi får ofta frågor från fysioterapeuter och arbetsterapeuter som upplever det svårt att övertyga sin chef om att få gå på utbildning i förflyttningskunskap. Inte sällan är det även cheferna som behöver stöd i att övertyga förvaltningen om att få en realistisk budget för att arbeta med kompetensförstärkning. Men i vissa kommuner är det istället en självklarhet att få gå kurserna. Hur gick det till? Här får du ta del av hur Borås och Kungsbacka gått tillväga.

 

”Det handlar om patientsäkerhet. Förflyttningar med personlyft är en mycket riskfylld förflyttning, och flera allvarliga händelser hade skett i landet . Vår dåvarande MAR slog fast att det var ett kunskapsproblem – fysioterapeuter och arbetsterapeuter fick ju varken kunskap om personlyftar och lyftselar eller säkerhet kring hjälpmedel på sina grundutbildningar! Samtidigt förväntades de förskriva förflyttningshjälpmedel och instruera personal i hur de skulle arbeta med förflyttningar.

Hon tog då ett principbeslut, hädanefter skulle alla förskrivare gå HMC Sveriges kurs kring förflyttning med personlyftar för att få förskriva personlyftar och lyftselar.

Därefter har förskrivare över tid erbjudits utbildning och vi har även lagt till att man bör gå Manuella förflyttningar. Både utbildning i Förflyttning med personlyft och Manuella förflyttningar finns i vår kompetensförsörjningsplan. Alla FT/AT förväntas ju handleda vårdpersonalen i alla sorters förflyttningar och går vi inte kurser så vet ju personalen mer än vad vi gör om det praktiska arbetet!

Genom åren har enhetschefer haft lite olika idéer om när man som nyanställd ska få gå kurserna men vi brukar rekommendera att man arbetar ett par månader först för att hinna träffa patienter och få någonting att ”hänga upp” kunskapen från kursen på.

I slutändan är det patientsäkerheten som är anledningen till att vi alla förväntas gå kurserna i förflyttningskunskap.”

Yvonne Bäck Persson, Borås

 

”Det är obligatoriskt för alla AT/FT på rehabenheten inom Vård och Omsorg Kungsbacka att gå både manuella förflyttningar och förflyttning med personlyftar inom två år från att man börjar sin anställning. Vi arbetar i team och ser till att det alltid är någon som är mer erfaren i teamet, varför åtminstone en alltid har gått bägge kurser.

Från början ifrågasattes om alla på rehabenheten behövde gå kurserna. Förvaltningen såg dessa som kostsamma. Kompetensen som man får på kurserna är inget man har i sina grundutbildningar varpå det är viktigt att vi får gå dessa utbildningar. Vi påvisade att om rehabpersonalen är duktiga på förflyttningar och kan instruera omvårdnadspersonalen får dessa en bättre arbetsmiljö och vi kan undvika dubbelbemanning – ibland har vi till och med haft trippelbemanning för vissa patienter!

Det har varit obligatoriskt att gå dessa kurser sedan 8-10 år tillbaka. Sedan tre år har vi också kursen Rörelseförmåga vid demenssjukdom som obligatorisk kurs, eftersom vi alla behöver även den kunskapen i vår yrkesroll som handledare.”

Anna-Karin Andersson, Kungsbacka