HMC-Certifierad förflyttnings-instruktör

Yes, nu händer det!

Från och med 2019 börjar på Hjälpmedelcenter utbilda och certifiera också undersköterskor. Tipsa gärna alla grymma kollegor ni har!

Vi har också förändrat befintligt certifieringssystem för AT/FT/hjälpmedelskonsulenter (fler kurser på avancerad nivå!) och certifierar även besiktningsmän – läs mer här!