Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsens undersökning om de äldres uppfattning om kvalitet på äldreboende om hemtjänst och äldreboende ger svar!