Välfärdsteknik mot ensamhet

 Ny rapport från SBU!

”För äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa finns det översikter som visar att utbildning i och användning av data och internet kan minska ensamhet. Kunskapsluckor finns för domänerna livskvalitet, ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet) -förmåga, kognition och självständighet samt användbarhet av tekniken.”