Goda nyheter?

Satsa på förflyttningskunskap!
Samtidigt som nyheten om att en kommande granskning om patientsäkerhet inom hemsjukvård slår fast att fallskador, infektioner och trycksår drabbar 43 % av patienterna (och att detta hade kunnat undvikas om resurser och kompetens förts över på ett bättre sätt) meddelar regeringen att man satsar stort på rekrytering för ”enklare jobb” inom äldreomsorgen. Denna satsning ska även innehålla vidareutbildning för vårdbiträden.
 
Vi tror också att det finns en tydlig koppling mellan utbildning och patientsäkerhet, såväl som en god arbetsmiljö för de anställda. Ett vårdbiträdes arbete innehåller förflyttningar i nästan varje moment av patientkontakt – det är dags att förflyttningskunskap tas på allvar! Och att en sådan utbildning ska hållas av en legitimerad och utbildad fysioterapeut eller arbetsterapeut.
 
Vi hoppas att våra duktiga kursdeltagare får tid och resurser att vidareutbilda omvårdnadspersonal i mycket större utsträckning än idag. Vi lovar att göra vad vi kan för att påverka beslutsfattare i den riktningen – och att fortsätta utbilda så många arbetsterapeuter och fysioterapeuter som vi bara kan.
Läs mer om nyheterna här: