Ny version: besiktning av vårdsäng/sänglyft

Nu finns en ny version av besiktningsprotokoll med tillhörande anvisningar gällande besiktning av vårdsäng/sänglyft.

Du hittar den nya versionen, tillsammans med andra användbara skrifter och dokument, här.