Kurs i smärta – förflyttning

Nu är sista chansen att anmäla sig till årets kursnyhet – nästa kurstillfälle är den 27-28 oktober!

Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut, och Eva Götharson, leg smärtsjuksköterska, (läs mer om våra kursledare här) ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom grundläggande smärtfysiologi och behandling och hur man kan lösa olika förflyttningsbehov för användare med långvarig smärta.

Efter kursen har du grundkunskaper om orsaker till smärta och olika behandlingsformer. Du får också redskap för att göra en enkel smärtanalys och hur smärta påverkar patientens förmåga att aktivt delta i sina förflyttningar. I de praktiska avsnitten arbetar vi med olika förflyttningslösningar kopplade till fallbeskrivningar. Välkommen med din anmälan!