Smärta – förflyttning

– För arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter & rehabassistenter –

På den här kursen får du kunskap om grundläggande smärtfysiologi och behandling samt om hur man kan lösa olika förflyttningsbehov för patienter med långvarig smärta.

Efter kursen har du kunskap om hur smärta påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser smärta har för omvårdnadsarbetet och förflyttningar. Du får kunskap om vad det finns för hjälpmedel som är särskilt lämpliga att använda i förflyttningar med patienter med smärta. Du får också lära dig att göra en enkel smärtanalys.

Certifieringsdekal

Kursen ingår i Hjälpmedelcenter Sveriges certifieringsprogram.

Kursen ges även som uppdragsutbildning, men hålls i vår lokal i Göteborg på grund av utrustningskraven.

Information

Nicola Parmelund, Hjälpmedelcenter Sverige, nicola@hmcsverige.se eller 0703 715 715.

Kursinformation

2020

18-19 november 2020 (Göteborg)

Två dagar

Kl. 9.00 – 16.00

Göteborg

Hjälpmedelcenter Göteborg, Lilla Bommen 5 (hitta hit)

2020

7 300 kr (exkl. moms)

I priset ingår kursmaterial samt för- och eftermiddagsfika.

Det är 15 st. deltagare på kursen.

Förflyttningar av personer som lider av långvarig smärta
K. Reifeldt & E. Götharson, HMC Sverige, 2014

Underlag för smärtanalys

Litteraturtips

Föreläsningsmaterial

Kursprogram

Kursen varvar teori och praktiska övningar kopplade till fallbeskrivningar. De praktiska övningarna sker i miljöer med produkter från ett trettiotal hjälpmedelsleverantörer.

Teori

Smärtans orsaker och konsekvenser

Hur påverkar smärtan patientens mobilitet och rörelse

Praktisk smärtanalys

Bemötande och kommunikation – förberedelse till förflyttning

Hjälpmedel

Praktiska övningar

Fallbeskrivningar och praktiskt arbete i grupp

Lägesförändringar i sängen – vändning och längre upp

Liggande överflyttningar

Upp på sängkanten

Sittande överflyttningar

Med reservation för förändringar. Vi utvecklar ständigt våra kurser!

Anmälan är bindande men platsen går vid förhinder bra att överlåta till någon annan. Se övriga allmänna villkor här.

Kursledare

Nicola Parmelund

Nico_6627-500x500

Nicola Parmelund är leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap hos Hjälpmedelcenter Sverige. Han har påbyggnadsutbildningar inom mekanisk diagnostik och terapi för rygg och nacke, idrottsmedicin och Human Movement Studies på University of Queensland. Nicola har även genomgått handledarutbildning, kurs inom Rörelseanalys vid förflyttning samt fortbildning inom sensorisk stimulering och behandling av smärta. Han är en del i det medicinska teamet för svenska rugbylandslaget för herrar.

Nicola har klinisk erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt polikliniskt arbete, han har tidigare arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten, utbildat vårdpersonal inom äldreomsorgen i förflyttningskunskap samt arbetat som utryckningspersonal via trygghetslarm.

Nicola är ansvarig för utbildningarna Manuella förflyttningar och Smärta – förflyttning.

Vad tycker kursdeltagare?

Annat som kan vara intressant för dig