Seba – nyhet i vår lokal

Seba från ArjoHuntleigh är ett manuellt förflyttningshjälpmedel för förflyttning upp på sängkanten och tillbaka till liggande. Seba placeras intill användaren som därefter positionernas uppå hjälpmedlet så att överkroppen och benen ligger an mot hjälpmedlet. Därefter görs en förflyttning så att användaren kommer upp till sittande position. Användarens ben används som hävarm när hjälpmedlet används och minskar därför belastningen på vårdpersonalen.