VÅRA DIPLOMUTBILDNINGAR OCH KURSER

Våra utbildningar ingår inte i någon grundutbildning, utan bygger på vår unika metod. Välj bland våra diplomutbildningar eller sätt ihop ditt utbildningspaket själv med fristående kurser.

Diplomutbildningar

För att bekräfta och synliggöra den kompetens du som yrkesperson får genom att gå våra kurser/uppdragsutbildningar arbetar vi på HMC Sverige med tre olika nivåer av certifiering inom förflyttningskunskap.

Fristående kurser

Våra kurser och specialutbildningar är heltäckande för dig som arbetar med förflyttning. Allt från grundutbildningar över fördjupningar till specialkurser.

Nyheter från HMC

Jobbar du som Hjälpmedelskonsulent? Vi har utbildningen för dig

Vi har en utbildning för dig som jobbar som Hjälpmedelskonsulent 12-13 juni: I rollen som hjälpmedelskonsulent står du inför många utmaningar. På...

Statsbidrag för god vård och omsorg av äldre personer under 2024

Här finns det ett gyllene tillfälle att rekvirera medel för investering i förflyttningskunskap. Statsbidraget behöver rekvireras och användas under 2024. Mer förflyttningskunskap...

11-13 november Förflyttningskunskap – avancerad kurs för undersköterskor

Fördjupa dig i individanpassad förflyttning med fokus på patienter med särskilda diagnoser. Kursen ingår i HMC Sveriges certifieringsprogram. Denna utbildning vänder sig...