VÅRA DIPLOMUTBILDNINGAR OCH KURSER

Våra utbildningar ingår inte i någon grundutbildning, utan bygger på vår unika metod. Välj bland våra diplomutbildningar eller sätt ihop ditt utbildningspaket själv med fristående kurser.

Diplomutbildningar

För att bekräfta och synliggöra den kompetens du som yrkesperson får genom att gå våra kurser/uppdragsutbildningar arbetar vi på HMC Sverige med tre olika nivåer av certifiering inom förflyttningskunskap.

Fristående kurser

Våra kurser och specialutbildningar är heltäckande för dig som arbetar med förflyttning. Allt från grundutbildningar över fördjupningar till specialkurser.

Nyheter från HMC

Obesitas behöver inte vara ett hinder för att leva ett självständigt liv i rörelse!

Nu är vi i full gång med att skapa nästa kurs Obesitas – förflyttningar! Premiären kommer att vara i december 2024. Utbildningen...

Utbildning för legitimerad rehabpersonal av legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut!

Är du rustad för utmaningarna i ditt yrke som arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunal regi? En stor del av yrket består i...

Investera i förflyttningskunskap – finns stadsbidrag att rekvirera

Samtliga kommuner har möjlighet att rekvirera stadsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Här ser ni fördelningen...