Här lanseras Förskrivarhjälpen

Förskrivarhjälpen blir en helt ny tjänst där vi på HMC Sverige samlar all den kompetens vi samlat på oss de senaste 20 åren. Här får du som arbetsterapeut eller fysioterapeut hjälp med allt från att prova ut hjälpmedel till att kombinera och använda dem på ett säkert sätt.


Förskrivarhjälpen kommer bland annat att innehålla:Utprovningsguiden

Här får du som förskrivare en praktisk metod för att prova ut hjälpmedel och lösa olika individuella stödbehov hos patienten i lyftet. Du får även tips utifrån fiktiva patientfall och tillgång till olika beslutstödsunderlag.


Kombinationsguiden

Här får du som förskrivare guidning i hur lyftselar och personlyftar/lyftbyglar kan kombineras på ett tryggt och säkert sätt, oavsett fabrikat. Här finns även bilder och information om olika design och funktionalitet, och hur det påverkar patienten i lyftet. Produkterna som finns i Kombinationsguiden är CE-märkta och godkända av varje tillverkare. Vår guide omfattar endast legala tillverkare eller auktoriserade importörer som är introducerade på marknaden i Sverige/EU.


Kunskapscenter

Här hittar du information, tips och råd om hur man kan arbeta med lyftselar och personlyftar på ett säkert och ergonomiskt sätt i praktiken. Du hittar även riktlinjer för förskrivarens ansvar i förskrivningsprocessen, förslag på lämpliga grundutbildningar för vårdpersonal, en begreppsordlista och en bildbank.