Personliga assistenters villkor

Idag kom en SOU om personliga assistenters arbetsvillkor. Man beräknar att det finns nästan 100 000 assistenter i Sverige.

Tunga lyft anges där som en av de tyngsta arbetsuppgifterna där man också saknar utbildning. Dock ser rapporten detta som en arbetsmiljöuppgift kopplat från rehabilitering och hälso- och sjukvård, med exempel om att assistenterna ibland vill ha en personlyft men inte får det. Det är svårt att få perspektiven att samsas!

Men det ska vi försöka ändra på inför att regeringen nu ska begrunda innehållet och komma med förslag på åtgärder.