Mera Dina!

En av årets bästa nyheter från oss på HMC Sverige är att ni nu har flera möjligheter att få ta del av den erfarna och omtyckta föreläsaren Dina Jacobsons kunskaper. Hennes utbildningar Juridiken kring intygsskrivning och Juridiken kring hjälpmedel kan nu beställas till er arbetsplats/kommun.

Dina Jacobson är jurist och har under många år arbetat med bland annat juridiken som styr hälso- och sjukvårdens område. Hon har tidigare arbetat på domstol, departement och Sveriges Arbetsterapeuter. Numera arbetar Dina med att utreda och utbilda arbetsterapeuter och annan personal om deras yrkesansvar och skyldigheter, exempelvis att skriva intyg för olika ändamål.