Patientfall – hur löser vi Annas situation?

I en serie patientfall får vi nu flera olika lösningar på förflyttningsproblem, utifrån våra samarbetspartners erfarenhet och olika produkter.

Här nedan får du höra från Handicare och Sanicare! Du kan läsa mer om representanternas bakgrund längst ner i inlägget.

ANNA, 74 år

(Förflyttningar till och från säng till rullstol samt till och från toaletten och rullstol)

Anna är diabetiker och lårbensamputerad på höger sida och underbens-amputerad på vänster sida. Synen har också påverkats av sjukdomen. Hon använder inte proteser och är inte särskilt känslig kring stumpen på vänster sida. Hennes hand/arm/skulder status är utan anmärkning. Hon kan sitta med stöd för händerna/armarna på sängkanten innan överflyttningen. Hon har god bålbalans i sidledes.

Anna är aktiv och sitter gärna uppe i sin rullstol under hela dygnet. På kvällstid har hon sämre balans i sidledes i sittande.

Anna har tränat förflyttningar med glidskiva tillsammans med sin arbetsterapeut. Hon är motiverat och vill gärna fortsätta med det.

Personalen inom hemtjänsten upplever att det är osäkert att använda glidskivan och vill helst använda mobil hjullyft med toa-/hygiensele i stället. Anna invänder mot det och tycker det är obehagligt att bli lyft. Nu måste vi fundera över:

  • Vilka kraftkällor kan användas vid förflyttningarna?
  • Hur kan du skapa/öka förutsättningar för patienten?
    • I samband med förflyttningen?
    • I samband med toalettbesöket?
  • Hur och var ska byxorna tas av/på?
    • I sängen eller vid toaletten?
  • Kan man minska risken för patient/personal med era insatser?

 

1. Handicare

I det här fallet handlar det om att skapa trygghet för både Anna och personalen som ska assistera henne vid förflyttningen. Utgångspunkten är att så långt det är möjligt låta Anna styra förflyttningen. Hon blir på detta sätt mer delaktig och trygg i sin förflyttning.

Positivt är att hon har tränat på manuell överflyttning med glidbräda tidigare och tycker att detta känns bra. Anna tycker att hon” hänger med” och kan styra förflyttningen när den sker i etapper. Hon använder många kroppsliga och intellektuella funktioner i samband med förflyttningen. Däremot upplever personalen sig osäkra på hur de ska hantera situationen, de är kanske lite stressade, ovana att hantera själva tekniken och känner kanske inte Anna så väl. För dem känns då en mobil lyft tryggare och säkrare för en sådan förflyttning har de god kunskap om sedan tidigare.

För att möta båda behoven rekommenderar vi i detta fall att prova att göra överflyttning med glidbräda EasyGlide 75×33 cm tillsammans med en WalkingVest och en taklyft RiseAtlas 450 MQ i rakbana vid toalett och säng. Vid toalettstolen rekommenderar vi att väggmonterade armstöd Hinged Arm Support från Handicare monteras, alternativt toalettförhöjning med armstöd från Handicare används.

Toalettbesök kan vara utmanande när glidbräda används. Detta då kläder ska tas av/på och en bar hud glider ej på glidbrädan. Det går att komplettera med ett glidtyg mellan Annas hud och glidbräda men för att göra situationen på enklaste sätt råder vi att överflyttningen sker när Anna har kläderna på sig från rullstol till/från toaletten. När hon sitter på toalettstolen tas byxorna av/på genom att hon lutar växelvis åt sidorna. Här har hon stor nytta av att armstöd finns vid toaletten. Taklyften och WalkingVest ger stöd för henne att inte falla av toaletten och ger henne och personalen trygghet i momentet.

Initialt kommer det här förflyttningssättet kanske att ta lite mer tid i anspråk men på sikt finns möjlighet för Anna att kunna bli mer självständig i de här förflyttningarna. I början kanske det krävs att 2 personal är närvarande men ju säkrare Anna och personalen blir finns här möjligheter att genomföra förflyttningen med hjälp av bara 1 personal. Kanske Anna till sist kan bli helt självständig i förflyttningen? Blir det aktuellt byts lyftmotorn ut till en motor med motoriserad åkvagn och på det sättet kan Anna styra lyften helt självständigt.

 

2. Lotta Kullencrona och Albin Nilsson, Sanicare

Annas armar, hennes bål samt både hennes transtibialamputerade ben samt det transfemoralamputerade är hennes kraftkällor. Förutsättningar för förflyttningar skapas genom att vara tydlig och ha en god kommunikation, genom att vara nära patienten så hon känner sig trygg samt genom att låta patienten använda de funktioner hon har så hon bibehåller eller förbättrar dem samt i högsta grad känner sig delaktig. Ha en god kommunikation och vara tydlig. Prata igenom situationen och förflyttningen i förväg och komma överens om hur den ska gå till.

Med hjälp av Sanicares glidbräda sker förflyttningen mellan säng och rullstol på ett säkert sätt och Anna är aktiv under förflyttningen på ett sätt hon känner sig bekväm och trygg med. Om vårdpersonalen känner sig osäkra kan Anna visa hur hon vill ha det och hur de ska göra. Anna kommer också ha god nytta av Sanicares glidlakan som underlättar det för henne att vända sig i sängen, framförallt på kvällen då hon känner sig något mer trött och instabil i bålen. Hennes favorit är vårt mönstrade med mörkblå ränder vilket hon tycker ger en maritim och lyxig känsla.

Byxor kan tas av och på vid toaletten genom att Anna med stöd av vårdgivare lutar sig framåt, hjälper till att lyfta sig en sida i taget med armarna för att kunna lirka av byxorna.

Genom att alla förflyttningar skett på ett strukturerat, tydligt sätt i samförstånd mellan Anna och vårdgivarna, skapas mindre risk för patient såväl som personal i förflyttningarna. Med våra produkter och de förutsättningar som de skapar kommer Anna känna att hennes förflyttning kommer att skapa en positiv vardag och i slutändan bättre livskvalitet.

—–

Tack till:

Handicare

Albin Nilsson, leg. Sjukgymnast och har jobbat på Sanicare i två år. Han har tidigare jobbat tre år inom öppenvården men har också flera års erfarenhet av jobb i Norge på ett center för ovanliga funktionhinder. Har pedagogisk bakgrund och har även jobbat som specialpedagog.

Lotta Kullencrona, leg. sjuksköterska och barnmorska och har jobbat på Sanicare i 1 år. Jobbade innan det som enhetschef och har byggt upp sjuksköterskeverksamheten i Höganäs så som den ser ut idag. Har tidigare även arbetat som vårdlärare.