Besök från Göteborgs stads kommunstyrelse

Idag hade vi besök av Elisabeth Lann, Göteborgs stads kommunstyrelses ansvariga för äldre- och funktionshinderfrågor. Tillsammans med Dan-Ove Marcelind, stabschef, fick dem höra mer om HMC Sverige och vår 25-åriga historia med huvudkontor i Göteborg.
 
Det var första gången en representant från stadens politiska ledning besökte oss!
 
Vi hoppas att detta ska ge bättre förståelse och förutsättningar för arbetet som de anställda inom Göteborgs stad, som många av dem går kurser hos oss, utför varje dag med sina patienter och kollegor!