Anmäl dig till temadag i Stockholm!

Den 24 januari 2020 håller vi årets första temadag, i Stockholm kring Rehabilitering vid förflyttningar.

De flesta vet att man kan bibehålla förmågor genom att vara så aktiv som möjligt i sin vardag. En daglig aktivitet som sker ofta är förflyttningar. Kan vi ta det ytterligare ett steg genom att öka funktioner som är centrala för våra förflyttningar? Kan man använda sig av hjälpmedel, i originalutförande eller med tillbehör, för specifik rehabilitering?

Det tror vi på HMC Sverige tillsammans med många av våra samarbetspartners! Som besökare på temadagen har du möjlighet att se vad som finns på marknaden, prova produkterna och diskutera dem med varandra och med leverantörerna som är på plats.

Välkomna på en temadag med nya spännande idéer och produkter som kan underlätta rehabiliteringen av dina patienter! Du kan anmäla dig här.

Syftet med våra temadagar är att du som arbetar med hjälpmedel under en dag ska få chansen att, tillsammans med oss och medverkande leverantörer, koncentrera dig på hur hjälpmedlen fungerar inom det område vi avhandlar och inte minst jämföra olika leverantörers lösningar. Du får prova hjälpmedlen för att skaffa dig egen erfarenhet och analysera vad hjälpmedlet kräver av patienten, diskutera dem med kollegor och leverantörer.

Alla medverkande får aktuellt informationsmaterial. Vi bjuder på lättare lunch och fika. Deltagande på temadagarna är kostnadsfritt. En avgift tas dock ut om du inte avanmäler dig i tid eller inte utnyttjar din bokade plats.