Patientfall – hur löser vi Märtas situation?

I en serie patientfall får vi nu flera olika lösningar på förflyttningsproblem, utifrån våra samarbetspartners erfarenhet och olika produkter.

Här nedan får du höra från Etac, Invacare och KR beds! Du kan läsa mer om representanternas bakgrund längst ner i inlägget.

MÄRTA, 80 år

(Förflyttningar och lägesförändringar i säng och/eller till stående)

Märta är en nätt liten dam som lider av Parkinsons sjukdom med mycket uttalade ”on-off ”-symptom*. Senaste tiden har hon tacklat av allt mer och är sängliggande större delen av dygnet. Hon är dock motiverad att stå på eftermiddagarna. Men personalen anser att det är för svårt att stödja en uppresning. När Märta är som sämst i sin Parkinson har hon svårt att medverka någonting.

Hon är kognitivt utan anmärkning och kan meddela hur hon vill ha det.

Hemtjänstpersonalen har kunnat notera ökad rodnad vid korsbenet till följd av tryck -och skjuvkrafter som uppstått mot madrassen. Märta har börjat få flexionskontrakturer** i både armar och ben.

Hennes säng, en resårbottenmadrass med ben, är utrustad med ett elektriskt ryggstöd och står i ett hörn mot väggen.

Märta vill gärna ligga lite högre med huvudet. Detta gör att hon också glider ner i sängen ofta. För att förebygga trycksår vill man nu att Märta skall få regelbundna vändningar enligt schema. Det måste ofta kombineras med förflyttning längre upp i säng.

—–

* Häftiga svängningar i effekten av medicinen så att man plötsligt växlar mellan god rörlighet och stelhet. Även överrörlighet förekommer som en biverkan av medicineringen.

**Leden/erna har börjat att fastna i ett böjt läge med restriktion mot sträckning.

—-

Några i personalgruppen har börjat tycka att det är för tungt och man är oense i arbetsgruppen.

  • Hur kan ni skapa/öka förutsättningar för patienten i hens fysiska miljö?
  • Hur tolkar ni hennes förmågor samt nedsättningar kopplade till dem produkter som ni rekommenderar?
  • Hur kommer detta underlätta situationen för personalen?

 

1. Inger Skärin & Caisa Jerrå, Etac

Det är viktigt att uppmuntra Märta till att komma upp och stå för att ta tillvara på de förmågor hon har. För att underlätta vid uppresningen rekommenderar vi att man använder överflyttningsplattformen Molift Raiser tillsammans med Raiser Belt. Med hjälp av Raiser Belt kan man när det krävs understödja Märta när hon reser sig upp, bältet ger också ett bra stöd under tiden hon står. Med Molift Raiser kan man göra kortare förflyttningar som t.ex. till och från toalett.

De dagar när Märta inte klara av att resa sig upp med Molift Raiser rekommenderar vi att man låter henne komma upp och stå genom att använda uppresningslyft Molift Quick Raiser. Till denna finns det lyftväst med extra stöd som placeras under stussen.

Att dagligen komma upp och stå är viktigt för Märta för att ytterligare förbygga kontrakturer.

I sängen bör Märta ha någon form av friktionsminskande material som finns på plats hela tiden. I första hand kan man prova med glidlakan kombinerat med ett 4-vägs draglakan. Då får man god möjlighet att göra lägesändringar och förflyttningar i säng. För att undvika att Märta glider ner när hon har huvudändan av sängen höjd, kan man vika in 4-vägs draglakanet dubbelt under sittbenen samt bädda fast 4-vägs draglakanet runt madrassen.

Som alternativ kan man använda förflyttningssystem Immedia 4WayGlide. Det har ännu lägre friktion än glidlakansystemet. Man placerar ett nylonlakan med låsning ovanpå bäddmadrassen, därefter en glidmadrass med mycket låg friktion på undersidan och med en bomullssida mot patienten. Låsningen som finns på nylonlakanet kan man aktivera när man höjer huvudändan på sängen för att undvika nerglidning i sängen.

När Märta har friktionsminskande material inbäddat i sängen kan hon med ganska små rörelser göra mindre lägesändringar självständigt. Att använda 4-vägs glidsystem hjälper till att förebygga trycksår. Det underlättar även alla förflyttningar och möjlighet till lägesändringar för vårdgivaren.

Då sängen är placerad intill väggen kan det vara svårt att flytta högre upp i säng och samtidigt ha en bra arbetsposition. Immedia OneManSling är en produkt som fästs i sängens huvudgavel, glidhylsan placeras runt Märtas stuss. Vårdgivaren har ett handtag på sin sida och kan med hjälp av viktöverföring hjälpa Märta högre upp i sängen. Detta ger vårdgivaren möjlighet att få en bättre arbetsposition under förflyttningen.

 

2. Anna-Karin Eskilsson, Invacare

Vi föreslår att Mäta provar vår vårdsäng  SB755 tillsammans med madrassen Dacapo Comfort Plus och tillbehöret Soft Tilt för hjälp med vändningar. Vid behov av extra tryckavlastning för hälar/vrister används med fördel hälavlastaren Maxxcare Heel Pro Evolution.

SB755 har en fyradelad sängbotten, där alla delarna är individuellt elektriskt reglerbara för att kunna erbjuda Märta bästa komfort genom personliga inställningar. Ryggdelen har tillbakaföring som tar bort onödiga sjuvkrafter och gör förflyttning från liggande till sittande bekvämare. Dessutom finns en funktion där rygg- och bendel aktiveras samtidigt och som därmed bidrar till att motverka att Märta glider nedåt när ryggdelen höjs/är förhöjd.

Sängen kan även justeras i höjdled mellan 35-82 cm vilket erbjuder urstigning på en höjd som passar Märta samtidigt som personalen kan ställa in sängen i en ergonomisk höjd för omvårdnad och behandling av kontrakturer. Sängen har dessutom centralt låsbara hjul och är enkel att flytta vid behov.

Madrassen Dacapo Comfort Plus är en 14 cm hög profilskuren skummadrass med tryckavlastande/förebyggande egenskaper som smidigt anpassar sig till sängbottens/Soft Tilts rörelser. Tillsammans med Soft Tilts automatiska program erbjuder den goda möjligheter att rodnaden vid korsbenet går tillbaka och motverkar att nya rodnader uppstår.

Soft Tilt är ett tillbehör som enkelt monteras på SB755 och som främst används för automatisk tryckavlastning för den som har svårt att ändra läge i sängen på egen hand. Det förinställda programmet vänder mjukt och smidigt i en långsam och kontrollerad rörelse Märta 30 grader åt ena hållet för att efter en halvtimme planas ut och vända 30 grader åt motsatt håll. Programmet fortsätter på det viset under hela natten/viloperioden och erbjuder förutom tryckavlastning även möjlighet till bättre sömn. Soft Tilt kan även användas manuellt i samband med vändning i säng (då upp till 60 grader) och underlättar därmed personalens arbete i samband med omvårdnad samtidigt som vändningen sker lugnt och kontrollerat.

Hälavlastaren Maxxcare Heel Pro Evolution erbjuder fulländad komfort och effektiv tryckavlastning i hälområdet för personer med hög risk att utveckla trycksår. Utsidan av hälavlastaren består av ett extremt tåligt lågfriktionsmaterial och insidan av ett annat, mjukt material. Inslutna i hälavlastaren finns fyra Vicair® luftceller för att ge optimal omfördelning av tryck och optimal positionering. Hälavlastaren finns i tre olika storlekar för att passa de flesta fot- och fotledsdimensioner.

 

3. Christina Sabinsky, KR Beds

Løsning ud fra Märtas perspektiv: 

Med en OPUS 5 seng vil Märta få en langt større mulighed for, både at forflytte sig og medvirke ved forflytninger, samt variere sine siddestillinger, også på de dage, hvor hun ingen kræfter har.

OPUS 5 sengen har en forud programmeret hvileposition, der er designet til, at Märta sidder komfortabelt og ergonomisk rigtigt, når hun skal læse, strikke, hvile sig, se tv, etc. OPUS 5 har også en spiseposition, der fremmer indtagelsen og fordøjelsen og også kan bruges som en almindelig lænestol. Fælles for alle sidde- og hvilepositioner er, at Märta er i øjenhøjde med personalet i disse stillinger og de kan derfor have en god og ligeværdig kontakt. Ligeledes kan Märta aktivere indstillingerne ved blot at trykke på én knap og da lår- og bendelen aktiveres først ved alle indstillinger på sengen, undgår Märta at glide ned i sengen og man minimerer friktionen.

OPUS 5 sengen har også en vendefunktion, i form af et 0 – 10 grader lateralt tilt, der kan hjælpe Märta med at vende sig i sengen om natten og dermed mindske tryk på udsatte steder (som korsbenet og hælene)

Endelig har OPUS 5 sengen en udstigningsfunktion via fodenden. Her kan Märta komme fra liggende til udstigning, bare ved at trykke på en enkelt knap og dermed spare en masse kræfter og måske blive motiveret til at komme ud af sengen på andre tidspunkter også.

Løsning ud fra personalets perspektiv:

I de perioder, hvor Märta har svært ved at medvirke ved forflytninger, vil OPUS 5 sengen være en stor hjælp for personalet. Tyngdekraften og sengens 6 motorer gør, at forflytninger i – og ud af sengen, bliver mere skånsomme, for både Märta og personalet. Personalet kan bruge sengen som et klinisk arbejdsredskab, der sikrer, at de selv får de bedst mulige arbejdsstillinger, når de f.eks. skal hjælpe Märta med at få støttestrømper og sko på.

OPUS 5 sengens vendefunktion kan hjælpe personalet med at ændre trykket når Märta ligger ned og derved forhindre tryksår.

Ved udstigninger, kan personalet benytte det ekstra lodrette løft på 18 cm og på den måde, skal Märta kun støttes meget lidt til at komme op at stå.

Forudsætningen er:

At Märta og kernepersonalet (samt evt. pårørende) oplæres i brugen af OPUS 5 sengen og er motiverede for at bruge de aktuelt relevante funktioner i de daglige rutiner.

Se mere her:

https://www.krbed.dk/portfolio-items/opus-5-care/?portfolioCats=63

https://www.krbed.dk/wp-content/uploads/2016/12/OPUS-5-CASES-20180110-1.pdf

—–

Tack till:

Inger Skärin, har jobbat på Etac i 13 år, är produktspecialist med säljansvar för Södra Sverige, och Caisa Jerrå, har jobbat ett drygt år på Etac, är produktspecialist med säljansvar för Mellan Sverige

Anna-Karin Eskilsson, leg. sjukgymnast med 12 års yrkeserfarenhet från allt ifrån sjukhem till servicehus, korttidsrehab och akutgeriatrik. Sedan 2,5 år produktchef för vårdsängar och personlyftar hos Invacare.

Linda Ekwall, leg. arbetsterapeut & account manager och Jolanda Madia, leg. fysioterapeut och account manager