Patientfall – hur löser vi Tages situation?

I en serie patientfall får vi nu flera olika lösningar på förflyttningsproblem, utifrån våra samarbetspartners erfarenhet och olika produkter.

Här nedan får du höra från Arjo, Gate Rehab och Liko Hill-Rom! Du kan läsa mer om representanternas bakgrund längst ner i inlägget.

TAGE, 71 år

(Överflyttning till/från säng & rullstol)

Tage är en normalbyggd man som fått en stroke för ca två år sedan, som drabbat vänster hjärnhalva och lett till att hans kropp har en högersidig svaghet. Han har expressiv afasi (svårt att uttrycka sig) sedan tidigare och kan ta instruktioner om det ges i förenklade former. Han kan stödja sig på sitt högra ben med (levande) stöd från 2 personer men detta varierar under dygnet beroende på hur länge han har suttit uppe i sin rullstol. Han har nedsatt aktiv funktion i högra armen som börjar att bli tonusökad.

Tage kan sitta med stöd på sängkanten i en vårdsäng men har nedsatt sittande balans. När han sätter sig ner dunsar han ner på sängkanten och lägger sig ner på tvären i sängen. Personalen upplever det tungt att stödja honom i hans förflyttningar, särskilt kvällspersonalen.

Tage behöver stöd i sina förflyttningar till/från rullstolen, till/från sängen.

  • Hur kan vi skapa/öka förutsättningar för patienten för att klara dessa förflyttningar med hjälp av 1-2 personer?
  • Kan det finnas variationer hur man skulle kunna hjälpa patienten över dygnet?

 

1. Daniel Bartholdsson & Ann-Sofie Möllerberg, Arjo

Det är viktigt att uppmuntra Tage till att vara så aktiv som hans mobilitetsnivå tillåter. Det påverkar hans välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Och vi vet att en aktivare vårdtagare kräver mindre insatser av personalen och påverkar på så sätt deras arbetsmiljö. En aktivare vårdtagare och trygga hjälpmedel kan möjliggöra att gå från två vårdgivare till en vårdgivare vid överflyttningar från säng till rullstol, eller till toalett. Tages mobilitetsnivå kan variera över dygnet, och här kan vi erbjuda olika lösningar beroende på den aktuella mobilitetsnivån.

God mobilitetsstatus: Sara Stedy är en överflyttningsplattform som Tage kan använda vid förflyttningar med hjälp utav en vårdgivare. Då benen går att bredda kommer vi att komma nära intill rullstolen eller toaletten. Sara Stedy är godkänd för att utföra sittande förflyttningar mellan säng och badrum – därmed minskar vi antalet förflyttningar. För att öka tryggheten kan vi också erbjuda ett bälte eller sele. Ett tips är att använda sängens funktioner när Tage är trött – höj alternativt sänk sängen till en lagom höjd för att komma i och ur Sara Stedy på ett bra sätt.

Nedsatt mobilitetsstatus: Sara Flex är en aktiv stålyft och ger vårdgivaren möjligheten att förflytta en vårdtagare från en sittande position till en säker, trygg och bekväm stående position i en bra ergonomisk rörelse. Knästödet kommer att främja ett naturligt uppresningsmönster och vara skonsamt mot knäna då det är tillverkat i silikon. Den sluttande vinkeln på handtagen gör att axeln hamnar i en ergonomisk fördelaktig position.

Selens utformning med antiglid i ryggdelen lämpar sig väl för brukare med axelproblematik som dessa patienter ofta har. Samma typ av sele kan användas som i det första exemplet.

För att öka tryggheten och förflyttningen till sittande eller liggande i sängen kan vi ta hjälp utav Seba.

Seba är ett hjälpmedel som används för uppresning av vårdtagaren ifrån liggande till sittande på sängkanten, eller vice versa. Seban reducerar risken för arbetsrelaterade skador om man tar bort manuella lyft av Tages tunga ben upp på sängen.

 

2. Kalle Eriksson, Gate Rehab

När det gäller Tage kan GATE erbjuda Rise o Go, ett gåbord med uppresningsfunktion för att supporta överflyttning till/från säng och rullstol.

Rise o Go: Här får Tage hjälp av en sele som enkelt appliceras kring ryggslut/säte. Trots ett svagare vänsterben gör underbenstöden på Rise o Go att uppresning är möjligt. Höger arm kan ligga ”passivt”  på armstödsdynan då selen och dragriktningen kompenserar för begränsningen här. Vid rehabilitering kan armstödsdynan svängas bort för att få Tage att använda benen mer vid själva uppresningen. Väl uppe i stående kan man om förutsättningarna medger låta Tage själv göra förflyttningen på ”egna ben” med support av gåbordsramen. Alternativt kan man använda ståplatta som Tage står på och då görs förflyttningen med hjälp av personal med Tage stående på ståplattan.

När Tage skall sätta sig eliminerar man ”dunsen” då Tage kommer att få support av selen hela vägen ner till sittande. Nedsänkningsmönstret och selens placering gör också att Tage kommer hamna ”långt in” i sin rullstol och inga manuella efterjusteringar behövs för att Tage skall hamna rätt possition i rullstolen.

Med Rise o Go kan en person klara att hjälpa Tage med överflyttning. Konceptet Rise o Go inbjuder också till delaktighet från patientens sida då det i hög grad finns möjligheter att individanpassa konceptet utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar och delaktiga patienter är alltid positivt.

 

3. Linda Ekwall & Jolanda Madia, Liko Hill-Rom

Vi väljer att fokusera på Tages kvarstående funktioner samtidigt som vi vill underlätta för omvårdnadspersonalen vid överflyttning mellan säng och rullstol.
Då Tage har drabbats av en stroke och därmed har en funktionsnedsättning med högersidig svaghet men kan stödja och belasta vänster ben samt sitter stadigt på sängkanten är vår rekommendation en överflyttning med Sabina II stålyft i kombination med Comfortbygel och Comfort väst för att undvika tryck i armhålor och ömma axlar.
Tage får då möjlighet att komma upp i stående vid överflyttningen vilket inte bara främjar cirkulation, andning, mage- tarm, skelett och muskulatur, utan även är känslomässigt och psykologiskt viktigt. I och med denna förflyttning kan Tage bibehålla och möjligtvis även förbättra- och återfå funktion.

Att få komma upp i stående bidrar ofta även till en ökad självkänsla och en möjlighet att komma upp i ögonhöjd med människor i ens närhet. Det underlättar även för hjälparen inför och efter toalettbesök. Överflyttningen är enkel och kontrollerad vilket förhindrar att Tage dunsar ner till sittande. Genom att utnyttja vårdsängens höj- och sänkfunktion tillsammans med Sabina II, underlättar vi ytterligare för vår brukare. Överflyttningen kräver inte att man måste förstå komplicerade instruktioner.

Vi kan enkelt positionera Tage rätt vid överflyttning tillbaka till sängen. Skulle han trots det hamna snett kan vi skonsamt, och med minskad friktion för hjälparen och Tage, använda oss av HandyTube glidtyg för en sista korrigering.
Om behov skulle uppstå vid sämre dagar eller nattetid kan Sabina II, i begränsad utsträckning, användas som vanlig personlyft för sittande lyft.

 

Tack till:

Daniel Bartholdsson, Produktspecialist/Leg.Naprapat och Ann-Sofie Möllerberg Produktspecialist/Leg.Arbetsterapeut.

Kalle Eriksson, som varit i branschen sedan -97 och är sedan 2004 partner i GATE då bolaget grundades. Hans ansvarsområde är primärt sälj i Sverige och övriga Skandinavien men som i alla mindre bolag får man ta i det mesta och produktutveckling och nya innovationer ligger honom varmt om hjärtat. Privat har han ett stort idrottsintresse och löptränar, spelar innebandy och golf.

Linda Ekwall, leg. arbetsterapeut & account manager och Jolanda Madia, leg. fysioterapeut och account manager