Fokus Hjälpmedel i Göteborg

Den 22-23 januari är det dags för Fokus Hjälpmedel i Göteborg. Vi är på plats och föreläser! Tillsammans med flera intressanta föreläsare och utställare.

Kicki Reifeldt föreläser om HMC Sveriges metod för säkra förflyttningar dygnet runt:

”Efter 25 års arbete har vi äntligen kläckt koden som löser problemet med låg utbildningsbudget till fortbildning men som ändå ger mätbara resultat. Här får besökaren ta del av flera exempel på hur man, genom att ta hjälp av patientens förmågor, kan förändra sitt arbetssätt i vanligt förekommande förflyttningssituationer.”